Bengisu Özkan

Psikolog

Uzmanlık alanları: Bireysel Terapi , Ergen Danışmanlığı (12-17 yaş)

Bengisu Özkan

Bengisu Özkan, lisans eğitimini FMV Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Uluçınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çadem Psikoloji kurumlarında staj, Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde araştırma asistanlığı yapmıştır. Aynı zamanda Işık Psikoloji Kulübü seminer düzenleme kurulunda aktif rol oynamıştır. Bunlara ek olarak uzun yıllardan beri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı sivil toplum örgütünde gönüllü olarak yer almaktadır.

Gedik Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansına devam etmekte ve yetişkin alanında proje çalışmalarını yürütmektedir. Yüksek Lisans eğitimi sırasında Didem Beşikçi Keleş’ten Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ve Psikanalizde Kişilik Örgütlenmeleri Cihad Çıtak’tan almıştır.

Psikoterapi yaklaşımı, psikodinamik ekol ile varoluşçu psikoterapiyi temel alır.

Viktor Frankl Institute of Logotherapy ve Valueİsyanbul Logoterapi Enstitüsü tarafından onaylanmış olan ve logoterapi alanında uygulayıcı yetkisini veren “Academic Associate” ünvanını almıştır. Erkan Kalem ve Özkan Kenarlı’dan süpervizyonuna devam etmektedir.

 İstanbul Çocuk Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği’nde Psikanalitik Formasyon Birinci Modül’ü tamamlanmıştır. Rorschach Testi ve Projektif Testler Psikoterapiler Derneği’nde Rorschach Testi ve TAT seminerlerine ve İstanbul Psikoloji Okulu Kernberg ile Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi’ne devam etmektedir.

Çadem Psikoloji & Akademi bünyesinde Bağdat Caddesi Şubesi’nde yüz yüze ve online olarak 16 yaş üstü ergenlere ve yetişkinlere hizmet vermektedir.

Eğitim & Sertifikalar

-Psikanalitik Psikoterapiler Derneği -Psikanalitik Formasyon Birinci Modül – İstanbul Çocuk Ergen

-Rorschach Testi ve TAT Semineri (Yetişkin) – Rorschach ve Projektif

-Kernberg ile Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi - İstanbul Psikoloji Okulu

-Psikanalizle Tanışma Seminerleri- İstanbul Psikanaliz Derneği

- Varoluş Analizi ve Logoterapi Eğitimi– Valueİstanbul Logoterapi Enstitüsü

- Çocuk İstismarı ve İstismarcıya Yönelik Mücadele


Randevu Al

Lütfen önce alan ve uzman seçiniz, ardından tarih seçerek, açılan saat listesinden uygun saat aralığını seçiniz.

Alanların yüklenebilmesi için; öncelikle Kim için? seçeneği seçilmelidir.

Uzmanların yüklenebilmesi için; öncelikle Hangi alanda? seçeneği seçilmelidir.

Takvimin yüklenebilmesi için; öncelikle Kim için? seçeneği seçilmelidir.

Saatlerin yüklenebilmesi için; öncelikle Hangi gün / saat? seçeneği seçilmelidir.