Deniz Kırbaç

M.Sc. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Deniz Kırbaç

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Lisans Programı’ndan 2007 yılında mezun oldu. Lisans eğitiminde stajını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yaptı; lisans sonrası Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen "Bilişsel-Davranışçı Terapide Temel İlkeler" ve "Çeşitli Psikopatolojilere Yönelik Bilişsel-Davranışçı Terapiler" eğitimlerini tamamladı. 

2012 yılında, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı ve "Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı" unvanını aldı. Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Programı süresince; Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Nöroloji A.B.D, Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi’nde çocuk ve yetişkin tüm dil-konuşma bozukluklarına yönelik, 420 saat gözlem ve uygulama yaptı.

2012 yılından bu yana çeşitli danışmanlık merkezlerinde uzman dil ve konuşma terapisti olarak görev yapmakta olup her yaşta çocuk ve yetişkinler ile çalışmaktadır. Çocuklarda artikülasyon ve fonolojik bozuklukları değerlendirmeye yönelik Türkçe Sesletim-Sesbilgi Testi (SST), dil bozukluklarını değerlendirmeye yönelik Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL) ve afazili hastaları değerlendirmeye yönelik Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD) uygulamaktır.


Eğitim & Sertifikalar

Eylül 2018: Kekeleyen Çocukların Terapisinde Modifikasyon Yaklaşımı, Claudia Walther, İstanbul

Ekim 2016: Ergen ve Yetişkinlerde Yoğunlaştırılmış Kekemelik Terapisi Eğitimi, Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti Veysel Kızılboğa, Mersin

Aralık 2015: Kekeme Çocuk, Adölasan ve Yetişkinlerde Değerlendirme, Tanı ve Tedavi, Dr. J. Scott Yaruss, University of Pittsburgh, Ankara

Mayıs 2015: 8. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul

Şubat 2015: Introduction to PROMPT: Technique, Prompt Institude, İstanbul

Ocak 2015: Introduction to DIR Floortime, Jack Greenspan, The Floortime Center, İstanbul

Mart 2013: Çocukluk Çağı Apraksisi Eğitim Semineri, Prof. Dr. Rebecca McCauley, Ohio State University, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM

Ocak 2012: Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Yaklaşımları Semineri, Prof. Dr. Melda Kündük, Lousiana State University, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM

Mayıs 2011: 6. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir

Ekim 2010: Dudak-Damak Yarıklığı ve Kraniofasiyal Anomaliler: Konuşma ve Rezonansa Etkisi Çalıştayı, Prof. Dr. Ann Kummer, University of Cincinnati Medical Center, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM

Ekim 2009: International Phonetic Alphabet Çalıştayı, Prof. Dr. Martin Ball, Lousiana State University, Anadolu Üniversitesi, DİLKOM


Makaleler

Alanların yüklenebilmesi için; öncelikle Kim için? seçeneği seçilmelidir.

Saatlerin yüklenebilmesi için; öncelikle Hangi gün? seçeneği seçilmelidir.