Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, danışan ile danışman arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içeren, yapılandırılmış, amaca yönelik, danışan ve psikoterapist arasındaki güven ilişkisine dayanan çalışmalardır.

Danışmanlık sürecinde amaçlanan şey en temelde bireyin psikolojik iyilik halinin arttırılmasıdır. Danışmanlık süreci bireylere aynı zamanda problem çözme becerisi, ilişki ve iletişim becerileri, sosyal beceriler, duygu düzenleme becerileri gibi çok çeşitli konularda ilerleme olanağı sağlar.

Psikoterapi tek bir yöntem değildir, çok sayıda farklı psikoterapi kuramı ve uygulamaları vardır. Ancak bu yöntemler arasında bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış olan Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) Terapisi gibi yöntemler çok daha hızlı ve başarılı sonuçlanmaktadır.

Bireysel Danışmanlık Alanları

Depresyon, Hamilelikte Depresyon, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Panik Bozukluk, Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Madde Bağımlılığı, Özgül Fobi, Sosyal Kaygı (Anksiyete) Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Kaygıdan Kaygı Bozukluğuna, Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Hipokondriyazis, Şizoid Kişilik Bozukluğu, Yeme Bozuklukları, Öfke Kontrolü, Kayıp Ve Yas Süreci, Paranoid Kişilik Bozukluğu, Bipolar (İki Uçlu) Bozukluk, Ağrı Bozukluğu (Psikojenik Ağrı), Beden Dismorfik Bozukluğu, Histriyonik Kişilik Bozukluğu, Çekingen Kişilik Bozukluğu, Konversiyon Bozukluğu, Dissosiyatif Bozukluklar, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Bağımlı Kişilik Bozukluğu, Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu, Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Makaleler

DEPRESYON

DEPRESYON


- devamını oku

HAMİLELİKTE DEPRESYON

HAMİLELİKTE DEPRESYON


- devamını oku

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)


- devamını oku

PANİK BOZUKLUK

PANİK BOZUKLUK


- devamını oku

ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU


- devamını oku

MADDE BAĞIMLILIĞI

MADDE BAĞIMLILIĞI


- devamını oku

ÖZGÜL FOBİ

ÖZGÜL FOBİ


- devamını oku

SOSYAL KAYGI (ANKSİYETE) BOZUKLUĞU

SOSYAL KAYGI (ANKSİYETE) BOZUKLUĞU


- devamını oku

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU


- devamını oku

KAYGIDAN KAYGI BOZUKLUĞUNA

KAYGIDAN KAYGI BOZUKLUĞUNA


- devamını oku

ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU

ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU


- devamını oku

HİPOKONDRİYAZİS

HİPOKONDRİYAZİS


- devamını oku

ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU

ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU


- devamını oku

YEME BOZUKLUKLARI

YEME BOZUKLUKLARI


- devamını oku

ÖFKE KONTROLÜ

ÖFKE KONTROLÜ


- devamını oku

KAYIP ve YAS SÜRECİ

KAYIP ve YAS SÜRECİ


- devamını oku

PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU

PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU


- devamını oku

BİPOLAR (İKİ UÇLU) BOZUKLUK

BİPOLAR (İKİ UÇLU) BOZUKLUK


- devamını oku

AĞRI BOZUKLUĞU (PSİKOJENİK AĞRI)

AĞRI BOZUKLUĞU (PSİKOJENİK AĞRI)


- devamını oku

BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU

BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU


- devamını oku

HİSTRİYONİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

HİSTRİYONİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU


- devamını oku

ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞU

ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞU


- devamını oku

KONVERSİYON BOZUKLUĞU

KONVERSİYON BOZUKLUĞU


- devamını oku

DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR

DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR


- devamını oku

OBSESİF KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU

OBSESİF KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU


- devamını oku

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU


- devamını oku

BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞU

BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞU


- devamını oku

BORDERLINE (SINIRDA) KİŞİLİK BOZUKLUĞU

BORDERLINE (SINIRDA) KİŞİLİK BOZUKLUĞU


- devamını oku

NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU


- devamını oku

Bilgi almak için bize ulaşın

Alanında uzman personelimiz ile randevu alarak sorunlarınıza kısa yoldan çözüm üretin. Profesyonellerimiz ile görüşerek tüm sorunlarınıza akılcı çözümler bulursunuz.

İletişim