Makale

BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞU

01.01.1970

BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Bağımlı kişilik bozukluğu olan kişilerin temel özelliği aşırı bir şekilde kendisine bakılma gereksinimi duymasıdır. Bu kişiler yoğun bir ayrılma korkusu yaşarlar; buna bağlı olarak sakin ve yapışkan davranış gösterirler. Bu kişiler pasif davranış gösterirler; kendileri tek başına işlerini halledemedikleri için başkalarının kendi yaşamlarına karışmasına izin verirler.

Bağımlı kişilik bozukluğu olan kişilerde kararsızlık durumu belirgindir. Aşırı bir güven sağlanmadıkça başkaları, örneğin, eş, anne, baba, arkadaş vs., bu kişilerin yaşamlarındaki önemli kararların çoğunu (nerede yaşanacak, hangi işte çalışılacak vs.) verirler.

Bu kişiler katılmadığı durumlarda bile kendi fikirlerini söyleyemezler ve başkalarının düşüncelerine katılırlar. Bunun temelinde desteğini yitireceği ya da kabul görmeyeceği korkusu yatmaktadır.

Kendi becerilerine dair güvensizliklerinden dolayı bir işi başlatma ve tek başlarına iş yapma konusunda sıkıntı yaşarlar. Bağımsızlık ya da bireyselliklerini kazandıklarında başkalarını kaybedeceklerine dair korku yaşadıklarında dolayı bağımsızlık yönünde adım atmakta zorluk yaşarlar. Bu yüzden başkalarının bakım ve desteğini sağlamak için hoş olmayan şeyleri yapmayı isteyecek kadar aşırıya giderler.

Bağımlı kişilik bozukluğu olan kişiler kendilerine bakamayacaklarına ilişkin kaygı yaşadıklarından dolayı tek başlarına kaldıklarında kendilerini yalnız ve çaresiz hissederler. Yakın bir ilişkileri bittiğinde başka bir ilişki arayışına girerler. Bu kişiler başkalarının ilgi ve gereksinime ihtiyacı olduğunu düşünebilmek için sürekli olarak hayatta tek başına ve kendi kendilerine bakma durumunda kalacaklarına yönelik yoğun endişe duyarlar.

Kaynaklar: 

Şahin, D. Kişilik Bozuklukları. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul

Doksat, M.(2008). Kişilik Bozuklukları. Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar, 62:239-254