Makaleler

ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ: BAŞARIYA GİDEN YOLDA ANAHTAR

ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ: BAŞARIYA GİDEN YOLDA ANAHTAR

Günlük hayatımızda iş, aile, sosyal aktiviteler ve kişisel hobiler arasında denge kurmak bazen zor olabilir. Zaman, hayatımızın en değerli kaynaklarından biridir. Hepimiz aynı 24 saate sahibiz, ancak bazıları bu süreyi daha verimli kullanarak daha fazlasını başarır. Peki, etkili zaman yönetimi nasıl sağlanır? 


İŞ KAZASI VE PSİKOLOJİK İLK YARDIM: ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

İŞ KAZASI VE PSİKOLOJİK İLK YARDIM: ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

İş kazaları, çalışanlarda ciddi boyutlarda duygusal ve psikolojik etkiler yaratabilir. Kazaya karışan çalışanlar endişe, panik, korku, stres ve travma gibi duygular yaşayabileceği gibi, olaya tanıklık eden diğer çalışanlar da kaygı, stres ve üzüntü gibi duygular yaşayabilirler.

Bu durum hem çalışanı hem de çalıştığı iş ortamını ve iş arkadaşlarını etkilemektedir.


EVLİ ÇİFTLER İÇİN KÖK AİLEDE SAĞLIKLI SINIRLAR NEDEN ÖNEMLİDİR?

EVLİ ÇİFTLER İÇİN KÖK AİLEDE SAĞLIKLI SINIRLAR NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bugün ülkemizde ailelerin yaşamış olduğu en önemli sorunların başında “sağlıklı sınır belirleyememe problemi” gelmektedir. Bu kimi zaman eşlerden birinin kök ailesinin müdahalesi ile olurken kimi zaman eşlerin her ikisinin ailesinin de oluşan bu yeni aileye müdahalesi olarak görülmektedir.


Toplum olarak duygusal yönlerimizin ön planda olduğu, batı toplumlarına nazaran hanedeki çocukların evlilik sürecine kadar kök aile ile yaşamına devam ettiği bir topluma sahibiz. Hatta kök aileler çocuklarını evlendirdikten sonra da yaşamlarını onların belirlediği sınırlar içerisinde yaşamalarını talep etmektedirler.


ÇOCUĞUMA DİŞ FIRÇALAMA BECERİSİNİ NASIL KAZANDIRABİLİRİM?

ÇOCUĞUMA DİŞ FIRÇALAMA BECERİSİNİ NASIL KAZANDIRABİLİRİM?

Çocuklarımızın gelişim özelliklerine uygun olarak, kişisel bakımını üstlenebilmesi için gerekli olan becerilere öz bakım becerileri denir. Öz bakım becerileri çocukların hayata hazırlanmasını, bağımsız olarak kendine yetebilmesini ve sosyal kabulünü arttırmaktadır.


Tipik gelişim gösteren çocuklarda diş fırçalama becerisinin kazanılmasının 24-30. aylarda, arka dişlerin de çıkmasıyla birlikte başladığı görülmektedir.


Peki çocuklara diş fırçalama becerisi nasıl kazandırılabilir?
İŞYERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU: TÜKENMİŞLİĞİN BEŞ AŞAMASI

İŞYERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU: TÜKENMİŞLİĞİN BEŞ AŞAMASI

Tükenmişlik, iş ve özel yaşamda sağlığı ve üretkenliği olumsuz yönde etkiler. Peki gerçekten tükenmişlik noktasına geldiğinizi ve bunun hangi sebeplerle olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Belirtileri erkenden tespit etmek, tükenmişlik sendromunun semptomlarını hafifletmekte ve riskleri azaltmakta size yardımcı olabilir.

Tükenmişlik, iş yerinde etkinliğin azalmasına sebep olan, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı duygusu olarak tanımlanabilir. Özellikle diğer insanlara “yardım eden” rolleri kapsayan hemşire, doktor, psikolog, sosyal hizmet uzmanları gibi meslek dallarına mensup kişilerde yaygın görülmektedir.


Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı

Günümüz eğitim sisteminde, çocukların sınavlara ve değerlendirmelere maruz kalması, onların akademik başarılarını şekillendiren temel bir unsur haline gelmiştir. Ancak, sınavlarla ilgili yaşanan kaygı, çocukların ruh sağlığını ve genel refahını da önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu noktada, ebeveynlerin çocuklarının sınav kaygısıyla başa çıkmasında oynadıkları rol büyük bir öneme sahiptir.


Ölüm: Varoluşun Mutlak Sonucu

Ölüm: Varoluşun Mutlak Sonucu

Varoluşçu çatışma Irwin Yalom'un ifadesiyle "ölümün kaçınılmazlığının farkında olma ile var olmaya devam etme arzusu arasındaki gerilimdir."

Bu gerilimi insan kendi lehine döndürebilir mi? Yani ölümün varlığıyla yüzleşerek hayatını daha anlamlı ve verimli kılabilir mi? Ölümün hayatımıza olumlu katkı da bulunması mümkün mü?


İş Yerinde Mindfulness: Zihinsel ve Duygusal Sağlığınızı Destekleyin

İş Yerinde Mindfulness: Zihinsel ve Duygusal Sağlığınızı Destekleyin

Günümüz iş dünyasında, hızlı tempolu çalışma ortamları ve sürekli değişen koşullarla karşı karşıya kalmak, sıklıkla stres ve baskı hissetmemize neden olabilir. Bu nedenle, zihinsel ve duygusal sağlığımızı korumak ve iş performansımızı artırmak için önlemler almak son derece önemlidir. İşte bu noktada mindfulness, bireylerin zihinlerini ve duygularını şimdiki an içinde farkındalıkla yaşamalarını sağlayan bir yaklaşım olarak öne çıkar.


Çadem Psikoloji Çalışan Destek Hizmetleri

Çadem Psikoloji Çalışan Destek Hizmetleri

İş yerlerinde çalışanların refahını ve verimliliğini artırmak, günümüzde işverenlerin öncelikli hedeflerinden biri haline gelmiştir. Çalışanların yaşadığı stres, iletişim bozukluklukları, mobbing, duygusal zorluklar ve iş dengesizlikleri, işyerinde motivasyonu ve performansı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, çalışan destek programları giderek daha fazla popülerlik kazanmaktadır. Bu blog yazısında, çalışan destek programlarının ne olduğunu, nasıl işlediğini ve işyerindeki verimliliği artırmak için nasıl kullanılabileceğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.


Kompleks Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Belirtiler, Tedaviler ve Farklar

Kompleks Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Belirtiler, Tedaviler ve Farklar

  Travmalar, bireylerin ruhsal sağlığını derinden etkileyebilen, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve kompleks travma gibi psikolojik durumları tetikleyebilen deneyimlerdir. Her iki durum da işlevselliği azaltan ciddi semptomlarla ilişkilidir ve etkileri kişinin yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir. Kompleks travma ve TSSB, travmatik deneyimlerin sonucunda ortaya çıkan iki farklı psikolojik durumu temsil eder; ancak, her iki durum da farklı kökenlere, belirtilere ve etkilere sahiptir.


Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu Anlamak ve Desteklemek

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu Anlamak ve Desteklemek

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukların yaşamlarını etkileyebilen karmaşık bir nörogelişimsel durumdur. Bu bozukluğun genellikle çeşitli faktörlerin birleşimi sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Genetik yatkınlık, çevresel etkenler, beyin kimyası, doğum süreci ve çocuğun büyüdüğü çevre, yaşadığı stres ve travmalar gibi birçok faktör, DEHB'nin oluşumunda rol oynayabilir.


Ailede DEHB öyküsü olan çocuklarda, genetik yatkınlığın bu bozukluğun ortaya çıkma olasılığını arttırdığı bilinmektedir. Ebeveynlerde veya aile bireylerinde DEHB bulunması, çocuğun bu duruma genetik olarak daha yatkın olabileceğini gösterir. Ancak genetik yatkınlık tek başına belirleyici değildir; çevresel faktörlerin de etkisiyle DEHB belirtileri ortaya çıkabilir.


Astımın Anksiyete ile İlişkisi ve Tedavi Stratejileri

Astımın Anksiyete ile İlişkisi ve Tedavi Stratejileri

Astım, solunum yollarının kronik olarak inflamasyonu sonucu ortaya çıkan ve nefes darlığı, öksürük ve hırıltı gibi semptomlarla karakterize edilen yaygın bir solunum sistemi hastalığıdır. Ancak astım sadece fiziksel semptomlarla sınırlı değildir; hastalığın psiko-sosyal boyutu da önemli bir etkiye sahiptir. Astım hastaları, hem astımdan kaynaklanan duygusal tepkilerle baş ederken, hem de sosyal, ekonomik ve kişisel yaşamlarında çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar.