Makaleler

Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik kavramı psikolojik bir konsept olarak 1974 yılında Herbet Freudenberger tarafından oluşturulmuş ve günümüz toplumlarında da sıklıkla karşımıza çıkan bir...


Dönüşen Kentsel Yapıların/ Modern Şehirleşmenin Psikolojik Açıdan Getirileri

Dönüşen Kentsel Yapıların/ Modern Şehirleşmenin Psikolojik Açıdan Getirileri

Kentler bazen bilinçli iradeler tarafından dönüşürken, bazen de doğal afetlerden zorunlu olarak dönüşmüşlerdir. Kentsel dönüşümler...


Depresyon (Majör Depresif Bozukluk) Nedir?

Depresyon (Majör Depresif Bozukluk) Nedir?

İşten ayrılmak, sınavdan düşük not almak, romantik ilişkinin sona ermesi, birini kaybetmek gibi durumlar üzgün, kırgın, karamsar, mutsuz veya umutsuz hissetmemize neden olabilir. Bu duygular yaşadığımız olumlu/olumsuz olaylara...


Anlamlı Yatırım: Çalışan Destek Programı

Anlamlı Yatırım: Çalışan Destek Programı

Ruhsal hastalıkların iş yerinde üretkenliği üzerindeki etkisi son zamanlarda pek çok araştırmaya konu oldu. Her yıl 18 ila 54 yaş arası çalışanın toplamda milyonlarla ölçülebilecek sayıda günü psikolojik durumlarına bağlı olarak kaybediliyor.


Korona Sürecinde Ruhsallık

Korona Sürecinde Ruhsallık

Bu dönemde, bedenin sınırlarını yeniden konumlarken, ruhsallığımızın de sınırlarını gözden kaçırmamak. Zaten bizim kaçırdığımız ölçüde, o bize yine hatırlatıyor olacak tıpkı daha önce hatırlattığı gibi. Peki sizce değişen bir şey...


Yeme Bozuklukları: Türleri, Sebepleri ve Tedavi Yöntemleri

Yeme Bozuklukları: Türleri, Sebepleri ve Tedavi Yöntemleri

Beslenme, canlı hayatının devam ettirilmesinde merkezi öneme sahip olmakla birlikte, çoğu davranışın bazen örtük bazen de açık motivasyon kaynağıdır. İlk çağlarda...


Evlilik Öncesi Dönemde İlişkiler

Evlilik Öncesi Dönemde İlişkiler

Evlilik öncesi dönemde ilişkiyi güçlendirmek ve ilişkide yolunda gitmeyen tarafları anlamak evlilikteki yaşanabilecek sorunları önlemede önem taşıyor. Evlilik öncesi dönemde yok sayılan ya da bilinmeyen zayıflıklar evlendikten...


Çocuklarda Tuvalet Eğitimi

Çocuklarda Tuvalet Eğitimi

Çocuklar çoğunlukla gelişimine bağlı olarak 18-36 ay aralığında tuvalet eğitimi için hazır olurlar. Ancak her çocuk farklı gelişim gösterdiği için bu süre değişiklik gösterebilmektedir. Çoğu anne baba, çocuklarına tuvalet eğitimi verme konusunda problemler...


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Daha karnımdayken bile kıpır kıpırdı. Eli dursa ayağı oynar. Sandalyede düz oturamaz, koltuk tepelerinde döner durur. Terapi başvuru şikayetlerine baktığımızda, en sıklıkla çalıştığımız konuların...


Küçük Şirketler ve Çalışan Destek Programı

Küçük Şirketler ve Çalışan Destek Programı

Küçük işletmeler çalışan destek programlarından genel olarak daha az faydalanma eğiliminde olmalarına karşın aslında çalışan sorunlarından doğan etkileri daha fazla yaşamaktadırlar. Azalan performans ve...


Romantik İlişkilerde Etkili İletişimin İpuçları

Romantik İlişkilerde Etkili İletişimin İpuçları

İlişkide beklentilerimizi ve ihtiyaçlarımızı partnerimize doğrudan ve onu suçlamadan ifade etmek çok güçlü bir araçtır. Bazı kişiler bunu kolayca yaparken, bazı kişiler zorlanabilir.


Mutlu İlişkilerin Sırrı

Mutlu İlişkilerin Sırrı

Dr. John & Julie Gottman uzun yıllar süren araştırmaları sonucunda sağlıklı ilişkilerin dokuz bileşenini oluşturan bir teori geliştirdi. Bu teoriye göre, mutlu ilişkileri olan çiftlerin, yani “ilişki ustalarının” aşağıdaki dokuz prensibi...


1 2 3 4 5 6