Makaleler

Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir ?

Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir ?

Histrionik kişilik bozukluğu genellikle halk arasında pek bilinmeyen bir kişilik örüntüsüdür. Histrionik kişiler ilgi odağı olmaları gerektiği ya da başkalarının takdirini kazanmaları gerektiğine ilişkin inanca sahiptir. Bu yüzden ilgi çekmeye yönelik davranışlar sergilerler. Bu kimseler yakınlık kurmaya yönelik yoğun çaba içerisinde olsalar da insan ilişkileri genellikle yüzeyseldir. Kimlik duyguları zayıftır ve bulundukları ortama uyum sağlamak için ortamın beklentilerine göre davranmaktadırlar. Histrionik kişiler yüksek enerjili, duygularını aşırı ifade eden ve detaydan yoksun konuşma tarzları olan kişilerdir. Bir işe büyük bir çoşku ve heves ile başlasalar da çabuk sıkılırlar. Dış görünüşlerine büyük önem verirler.


Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Nedir ?

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Nedir ?

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (DKB) Nedir ?

Travma gibi psikolojik etmenlerin sonucunda ortaya çıkar. Travmatik durumlarla karşılaşan çocuk zihni yaşadığı yoğun acı ve zorbalığa dayanamaz bu sebeple acıları diğer bir zihnin taşıyacağı şekilde zihni böler. Zihnin bir parçası sanki bu zorlukları yaşamıyormuş gibi olur, acılar ayrışan zihinde durur.


Bipolar Bozukluk Nedir ?

Bipolar Bozukluk Nedir ?

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar bozukluk mani ve depresif dönemleriyle karakterize olan ruhsal bir hastalıktır. Bipolar bozukluk belirtileri mani ve depresif dönemine göre farklılık göstermektedir. Depresyon varlığında kendinizi umutsuz veya üzgün hissedebilir ve çoğu aktiviteye olan ilginizi ve aktivitenizi kaybedebilirsiniz. Ruh haliniz mani veya hipomaniye (maniden daha az aşırı) geçtiğinde ise enerji dolu, bazı duyguları aşırı yaşama veya aşırı derecede sinirli hissedebilirsiniz. Bu ruh hali degişimi uykuyu, enerjiyi, aktiviteyi, yargıyı, davranışı ve net düşünme yeteneğini etkileyebilir.


Çocuklarda Anksiyete Bozukluğu

Çocuklarda Anksiyete Bozukluğu

Anksiyete (kaygı, bunaltı) kişilerin gelecekle ilgili henüz olmamış olaylarla ilgili yaşadıkları endişe nedeni ile duygusal ve davranışsal disfigürasyona girdikleri bozukluklardır. Bunların en güçlü yordayıcısı  belirsizliğe tahammülsüzlük.


EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR, (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Türkçe açılımıyla ‘’Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme’’ Dr. Francine Shapiro ‘nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin etkisini azalttığını tesadüfen keşfetmesiyle ortaya çıkmıştır. Güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan milyonlarca kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.


Problem Davranışlarla Nasıl Başa Çıkabilirim?

Problem Davranışlarla Nasıl Başa Çıkabilirim?

Çocukların yeni beceriler öğrenmesini eski becerileri kullanması engelleyen, bireyin ve ailesinin topluma katılmasını kısıtlayan ve çevrenin ya da kendisinin zarar görmesine neden olan davranışlardır.

ÖĞRENME VE SOSYALLEŞME FIRSATLARINDA ZORLUK YAŞARLAR

Otizmli öğrencilerle çalışırken hedefimizin çocuğun topluma kazandırılması için hedefimiz yeni beceriler çalışılırken aynı zamanda uygun olmayan davranışların da azaltılması ve ortadan kaldırılması olmalıdır.


Çocuk ve Ölüm Algısı

Çocuk ve Ölüm Algısı

Bir çocuğun yakını vefat ettiğinde, çocuğa hızlı bir şekilde vefat haberini vermek gerekir. Bir hafta bekleyip sonra haber vermek, defin işlemlerinin bitmesini beklemek gereksizdir. Çocuk bir şeylerin ters gittiğini hisseder ve kimse ona açıklama yapmazsa büyük bir karmaşa yaşar. Bu nedenle ölüm haberi alındığında çocuk, en kısa zamanda doğru şekilde bilgilendirilmelidir.


Ölüm Üzerine

Ölüm Üzerine

Ölüm çoğu zaman üzerine düşünülmeyen, yok sayılan bir kavram olur bizim için. Çok ıssız, kasvetli, korkutucu ve bir o kadar da uzak gelir. 


Pandemi Devam Ederken Çocuğunuzu Okula Nasıl Hazırlayabilirsiniz?

Pandemi Devam Ederken Çocuğunuzu Okula Nasıl Hazırlayabilirsiniz?

Bu süreçte çocuğunuzun sosyal, duygusal ve akademik olarak destek gördüğünü hissetmesini sağlamak için faydalanabileceğiniz 6 stratejiyi sizin için derledik.


Tüp Bebek Tedavisi Sırasında Yaşanılan Psikolojik Problemler

Tüp Bebek Tedavisi Sırasında Yaşanılan Psikolojik Problemler

Infertilite, çiftlerin on iki ay süre ile korunmasız bir şekilde cinsel ilişkiye girmelerine karşın, gebelik durumunun gerçekleşmemesidir. Bu...


Tüp Bebek Tedavisinde Psikolojik Desteğin Önemi Ve Psikolojik Destek Yolları

Tüp Bebek Tedavisinde Psikolojik Desteğin Önemi Ve Psikolojik Destek Yolları

Çocuk sahibi olmayı birçok çift isteyebilir. Bazı çiftler doğal yollarla çocuk sahibi olabilirken bazı kişiler doğuştan veya sonradan edinilen...


İşlevsellik

İşlevsellik

Sürekli bir şey var etmemizin, ne yaparsak yapalım faydalı olmamızın hayatın en önemli ön koşulu haline getirildiği bir zamanda yaşıyoruz.