Makale

Anlamlı Yatırım: Çalışan Destek Programı

Anlamlı Yatırım: Çalışan Destek Programı

11.05.2021

Ruhsal hastalıkların iş yerinde üretkenliği üzerindeki etkisi son zamanlarda pek çok araştırmaya konu oldu. Her yıl 18 ila 54 yaş arası çalışanın toplamda milyonlarla ölçülebilecek sayıda günü psikolojik durumlarına bağlı olarak kaybediliyor. Bunun hem maddi hem de manevi zararı oldukça fazla. Zira bu çalışanlar ya işe hiç gelemiyor ya da gelseler bile “iş yerinde var olma” alanında yani aktif katılım ve üretkenlikte bir zedelenme oluşuyor.

Araştırmacıların en çok odaklandığı mental hastalıkların başında depresyon geliyor çünkü depresyon iş yerlerinde en sık görülen rahatsızlık olarak belirlenmiş durumda. Depresif semptomlar yaşayan çalışanların diğer çalışanlara kıyasla 4 kat daha fazla sağlık durumuna bağlı üretkenlik kaybı yarattığı kaydedilmiş.

“İşte var olma” haline en çok etkisi olan kişisel faktörler henüz net bir şekilde belirlenebilmiş değil. Fakat araştırmalar üretkenlik kaybına yol alabilecek bazı karakteristikleri ortaya koyuyor. Bunlar arasında odaklanabilme yetisi, kişilerarası iletişim kalitesi, yapılan işi tekrarlamak zorunda kalmak, vakti verimli kullanmadan çalışmak ve düşük performans gibi faktörleri sayabiliriz. Yöneticilerin çalışanlarının bu durumlarına farkına varmaları ve eğitim vermeleri işte var olma halini iyileştirse de aslında sorunu aşmak için daha kalıcı ve etkili çözüm yöntemleri gerekiyor. İşe gelmeme, üretkenlik ve kişilerararası çatışma faktörleriyle ölçümledikleri “işte bozulma” olgusunun psikoterapi ile çözülebildiğini ortaya koyan araştırmalar aynı zamanda çalışan ve işverenler tarafından anlamlı bir yatırım olarak nitelendirildiğini de sunuyor.


Kaynak

Goetzel, R. Z., Long, S. R., Ozminkowski, R. J., Hawkins, K, Wang, S., & Lynch, W. (2004). Health, absence, disability, and presenteeism cost estimates of certain physical and mental health conditions affecting U. S. employers. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 46{4,), 393-412.

Hemp, P. (2004, October). Presenteeism: At work - but out of it. Harvard Business Review, 1-10.

Mintz, J., Mintz, L. I., Arruda, M. J., & Hwang, S. S. (1992). Treatments of depression and the functional capacity to work. Archives of General Psychiatry, 49(10) 761-768.

Stewart, W. F., Ricci, J. A., Chee, E., Hahn, S. R., & Morganstein, D. (2003). Cost of lost productive work time among US workers with depression. Journal of the American Medical Association, 289(23), 3135-3144.