Makale

ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

01.01.1970

ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), tıbbi, psikiyatrik bir tanıdır. Çocuklukta başlar ve erişkin dönemde belirgin yakınmaları devam eder.

DEHB olan kişiler 3 alanda zorluk yaşarlar:

  1. Dikkat eksikliği
  2. Dürtüsellik
  3. Hiperaktivite

“Dikkat Eksikliği (DEB)” kavramı ise kişide sadece dikkatsizlik belirtileri varsa ve hiperaktivite belirtileri yoksa kullanılır.

DEHB zeka ile ilişkili değildir. DEHB öğrenilebilecek baş etme becerileri ile üstesinden gelinebilecek bir problemdir.

Herhangi bir bireyde DEHB tanısı koyabilmek için bir iş, okul gibi yaşamının bazı alanlarında veya ilişkilerinde belirgin güçlükler yaşaması gerekmektedir.

Erişkinlerde;

  • Çocukluk çağında başlayan temel nöropsikiyatrik bozukluklar etkin başa çıkma becerilerini engeller
  • Etkin başa çıkma becerilerinin yokluğu başarısızlık ve yetersizliğe yol açabilr.
  • Başarısızlık ve yetersizlik yaşamak olumsuz düşünce ve inançlara yol açabilir.
  • Olumsuz düşünce ve inançlar duygudurum sorunlara yol açabilir ve kaçınmayı arttırabilir.

DEHB’de Psikoterapi ve İlaç Tedavisi

Erişkin DEHB tedavisinde ilaçlar hala ilk sıra tedavilerdir ve üzerinde çok sayıda çalışma yapılmıştır. Erişkin DEHB için önerilen en iyi tedavi ilaçlarla birlikte psikoterapinin kullanımıdır. İlaçlar kişiye baş etme için gerekli beceri ve stratejileri kazandırmaz.

Bunun da ötesinde düşük başarı, işsizlik, ekonomik sorunlar, ilişki sorunları gibi erişkin DEHB’nin yol açtığı yaşam boyu işlevsellik kaybı ek iyileştirici yaklaşımlarının kullanımı gerektirir.