Makale

ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU

01.01.1970

ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Şizoid kişilik bozukluğunun en belirgin özelliği sosyal ilişkilerde yakınlık kurmaya isteksiz olma ve duygularını göstermede kısıtlılık yaşamadır. Bu kişiler genellikle diğer insanlar tarafından içe dönük ve asosyal olarak tanımlanmaktadır. Sosyal ilişkilerinin yanı sıra, bu kişiler kendilerini ailenin de bir parçası gibi hissetmez, aile üyeleriyle yakın ilişkilere girmekten kaçınır, birlikte yapılan etkinliklere katılmamayı tercih ederler. Bir arada bulunmak zorunda kaldıkları durumlarda ise bu durumdan zevk almazlar. Genellikle yalnız kalmayı, evde vakitlerini odalarında tek başlarına geçirmeyi tercih ederler.

Şizoid kişiler genellikle sosyal etkinliklerden ya hiç keyif almaz ya da minimum düzeyde keyif alırlar. Şizoid kişilik bozukluğu olan kişilerin ilgileri genellikle insanlarla ilişki kurmalarını gerektirmeyen konulara yönelmektedir. Fakat ilgi duydukları şeylerden de büyük bir keyif ve haz duymazlar. Hobileri, insanlarla iletişimden uzak durmak için kullandıkları bir yöntem gibidir. Başkalarının övgülerine de eleştirilerine aynı şekilde tepkisizlerdir. Duygularını hiçbir şekilde karşı tarafa belli etmezler. Duygusal soğukluk, kopukluk ya da tek düze duygulanım göstermektedirler. Duygusal iniş-çıkış göstermezler.  

Şizoid kişiler cinsel isteksizlik gibi bir sorun yaşamamalarına rağmen, cinsel deneyim yaşamaya karşı ilgileri oldukça azdır. İnsanlarla bir ilişki başlatmak ve sürdürmekte isteksiz olduklarından dolayı cinsellik için bile olsa bu konuda çaba harcamak istemezler. Bu kişiler hem sosyal beceri eksikliği yaşadıkları için hem de ilişkiye karşı ilgisiz oldukları için partner bulamaz ve genellikle evlenmezler.

Şizoid kişilik bozukluğu genellikle ergenlikte ve ergenlikten sonra ortaya çıkmaktadır. Erkeklerde görülme sıklığı kadınlara göre daha fazladır.

Kaynaklar: 

Şahin, D. Kişilik Bozuklukları. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul

Doksat, M.(2008). Kişilik Bozuklukları. Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar, 62:239-254