Makale

KONVERSİYON BOZUKLUĞU

01.01.1970

KONVERSİYON BOZUKLUĞU (HİSTERİ)

Konversiyon bozukluğunda, eski adıyla histeri, aniden görme kaybı ya da felç gibi duyusal veya motor belirtiler görülmektedir. Bu türden belirtiler nörolojik bir durumu düşündürse de organlar ve sinir sisteminde fizyolojik herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Bu kişilerde fizyolojik açıdan herhangi bir sıkıntı olmasa da kol ya da bacaklarda kısmi ya da tam felç; bayılma nöbetleri ve denge kusuru olabilir; deride batma, uyuşma, karıncalanma hissi; ağrıya duyarsızlaşma (anestezi) yaşayabilirler. Bu kişilerde görme ciddi şekilde etkilenebilir; kişi kısmen ya da tamamen göreme ya da görme alanında daralma meydana gelebilir. Sesin kaybı yani afoni ve fısıldayarak konuşma yani anosmia diğer koversiyon belirtilerindendir.

Konversiyon belirtileri genellikle stresli durumlarda aniden ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında bazen bu belirtilerin ikincil bir kazanç (sorumluluktan kaçma ya da dikkat çekme) sonucu ortaya çıktığı görülmektedir. Böyle durumlarda kişiler genellikle telaşsız ve sakindirler, belirtilerin geçmesini istemezler.

Konversiyon belirtileri genellikle ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde gelişir. İçinde bulundukları durum birdenbire değişebilir; ancak çok geçmeden ya eski şeklinde ya da değişik bir şekilde ve yerde ortaya çıkabilir. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğü bilinmektedir.

Kaynak:

Davison, G. C. & Neale, J. M. (2004). Anormal Psikolojisi. (7. Baskı). (İ. Dağ, Çev. Ed.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.