Makale

HİPOKONDRİYAZİS

01.01.1970

 

HİPOKONDRİYAZİS

Hastalık hastalığı olarak da bilinen hipokondriyazis bedensel belirtilerin gerçekçi olmayan bir biçimde ya da hatalı yorumlanmasına bağlı olarak bireyin ciddi bir hastalığı olduğu ya da olacağı ile ilgili yoğun zihinsel uğraşlar ve yoğun kaygıyla karakterize bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Yeterli tıbbi değerlendirmeler sonucu güvenceler verilmesine rağmen kişide zihinsel uğraşların devam etmesi, bu kaygıları yalnızca dış görünüm ile ilgili olmaması ve kişinin zaman zaman düşüncesini abartılı bulması tanı konması için gerekli ölçütlerdendir. Bu belirtilerin en az 6 ay sürüyor olması, toplumsal, mesleki ve diğer alanlarda işlevsellik kaybına yol açması diğer tanı kriterleridir.

Hipokondriyazisin toplumdaki yaygınlığı %4 ile %9 arasında olduğu bilinmektedir. Kadın ve erkeklerde görülme sıklığı eşit oranlarda görülmektedir. Hipokondriyazis herhangi bir yaşta başlayabilir ancak genellikle 20-30’lu yaşlarda belirtiler daha yoğun olarak ortaya çıkmaktadır. Yaşam olaylarındaki stres kaynakları hastalık ataklarının tetiklenmesine yol açmaktadır.

Hipokondriyaziste kişi bedensel işlevlerle (çarpıntı, terleme gibi) önemsiz, sıradan bedensel sorunlarla (öksürük, yaralar gibi) ya da beden algılarıyla (damarların sızlaması gibi) ilgili zihinsel uğraşlar görülmektedir. Kişi bu belirtileri ciddi bir hastalığın habercisi olarak yorumlar. Hipokondriyazisli hastaların çoğu kanser, kalp hastalığı gibi fiziksel hastalıklarla ilgili yoğun endişe duyarlar. Hastalık kaygısı değişik organ sistemlerini içerecek şekilde ya da tek bir organ ve hastalıkla da sınırlı olabilir. Bu kişiler kendi beden duyumlarına aşırı hassas oldukları gibi başka kişilerin hastalıklarını duyduklarında ya da hastalıkla ilgili kitaplar okuduklarında aşırı derecede kaygılanmaktadırlar.  Bu hastaların tıbbi öyküleri çok sayıda tıbbi muayene ve tetkiklerle doludur. Bu sebeple, hipokondriyazis kişinin ciddi ekonomik kayıplar yaşamasına neden olabilmektedir.  

Kaynaklar: 

Özmen, E. (1999). Hipokondriyazis.  Psikiyatri Dünyası 1:15-18.

Hocaoğlu, Ç. (2015). Farklı Bir Hipokondriyazis: Bir Vaka Sunumu. Journal of Mood Disorders. 5(1):36-9