Makale

NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

01.01.1970

NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Narsisistik kişilik bozukluğunun temel özellikleri, davranış ya da fantezilerde büyüklenmecilik, kendisine hayranlık duyulması ihtiyacı veya başkalarının duygularını anlamada yetersizliktir. Toplumda görülme sıklığı %2-6’ dır.

Bu kişiler genellikle düşünüldüğü gibi kendilerini fazla seven ve kendisine fazla güvenen kişiler değillerdir; bir şey yapmaksızın sevilmediklerini düşündüklerinden dolayı sevilmek ve saygı duyulabilmek adına sürekli bir şeyler yapma ihtiyacı duyarlar.

Bu kişiler kendilerinin çok önemli olduğu duygusu taşırlar. Başarılarını ve yeteneklerini abartır, yeterli bir başarı göstermeden üstün biri olarak bilinmeyi beklerler.

Bu kişiler sınırsız başarı, güç, zekâ, güzellik ya da kusursuz sevgi düşlemleri üzerine kafa yorarlar. Bütün insanları etkileyecek, herkesin hayranlığını kazanacak ve çok tanınmış, saygın bir insan olmalarını sağlayacak şeyler yaptıkları, çeşitli hayaller kurarlar. Kendilerini önemli bir ödül almış, konuşma yaparken, dünyanın en zeki, en yakışıklı insanı seçilmiş, bütün dünyayı kurtaracak bir kahramanlığı gerçekleştirmiş olarak hayal ederler. Bu hayallere, gerçekmiş gibi inanır ve kendilerini değersiz hissetmekten kurtulurlar.

Bu kişiler çok önemli ve saygın kişiler olduklarına inandıkları için yalnızca böyle kişilerle arkadaşlık etmeleri gerektiğine inanırlar. Başkalarının kendilerini beğendiklerini hissettiklerinde kendilerine saygı duyabildiklerinden dolayı, sürekli başkalarının beğenisini kazanmak için çabalarlar. Her konuda bilgi sahibi olmak ve bunu karşı tarafa göstermek isterler.

Bu kişiler küstah, kendini beğenmiş davranış ve tutumlar sergilerler. Bu davranış ve tutumlar başkalarından gelecek eleştirilere karşı bir savunmadır. Eleştirilebilecekleri durumlarda başkalarının fikirlerini önemsemediklerini baştan belli ederek kibirli ve uzak davranırlar.

Çoğu zaman başkalarını kıskanır ve başkalarının da kendilerini kıskandığına inanırlar. Kıskançlık belirgindir. Başka birinin iyi ve başarılı olması, kendi yetersizlik duygularını tetiklediği için rahatsızlık yaratır. Övülen, takdir edilen kişilerin küçümsenmesi için uğraşırlar. Çeşitli fırsatlarla, söz konusu kişilerin açıklarını yakalamaya ve teşhir etmeye çabalarlar. Kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf yanlarını kullanırlar.

Bu kişilerde empati duygusu gelişmemiştir. Bu yönlerinden dolayı insan ilişkilerinde zorluk çekerler. İlişkilerinde benmerkezci, kendilerine dönük ve sömürücüdürler. En önemli ve eşsiz olduklarına inançları ile başkalarının ilgisine, sevgisine ve hayranlığına bağımlılıkları arasında çelişkili tutum sergilerler.

Kaynaklar: 

Şahin, D. Kişilik Bozuklukları. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul

Doksat, M.(2008). Kişilik Bozuklukları. Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar, 62:239-254