Makale

OBSESİF KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU

01.01.1970

OBSESİF- KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerin en belirgin özelliği düzen, mükemmeliyetçilik ve kontrol ile ilgili aşırı çaba göstermesidir. Toplumda görülme sıklığı %1 olarak görülmektedir.

Obsesif kompulsif kişilikler yaptıkları işlerde aşırı derecede ayrıntıcıdırlar; işe başlamadan önce o işi nasıl yapacaklarına dair program yapma, liste hazırlama, kurallar oluşturma ve onlara bağlı kalma, işleri organize etme ile aşırı derecede uğraş gösterirler. Mükemmeliyetçilikleri nedeniyle yapmaları gereken işleri tamamlayamazlar çünkü ne kadar iyi yaparlarsa yapsınlar en iyisi olmadığı için tatmin olmazlar. Yaptıkları işleri tekrar tekrar kontrol etme eğilimindedirler ve sürekli eksik ya da yanlış bulurlar. Kararsızlık da bu kişilerin en temel özellikleri arasındadır. Karar veremedikleri için sürekli erteleme eğilimindedirler.

Obsesif kompulsif kişilikler için işleri çok önemlidir, kendilerini işlerine adarlar. Boş zamanlarında iş dışında bir şeyle meşgul olduklarında kendilerini huzursuz hissederler.

Ahlak, dürüstlük, hak gibi konularda katıdırlar ve hiç esneklik göstermezler. Trafik kurallarına uymama, sırasını beklememe ya da toplum içinde yüksek sesle konuşma gibi olaylarla karşılaştıklarında öfkelenirler ve bu kişileri eleştirme eğilimindedirler.

Başkaları da çalışırken kendileri gibi özen göstermezse o kişilerle çalışmak ya da görev paylaşımı yapmak istemezler. Bu yüzden de çok fazla sorumluluk yüklenirler. İşle ilgili fazla sorumluluk almaktan şikayetçi olmazlar fakat bu sosyal hayattan tamamen uzaklaşmalarına neden olur.

Kaynaklar: 

Şahin, D. Kişilik Bozuklukları. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul