Makale

PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU

01.01.1970

PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Paranoid kişilik bozukluğunun temel belirtisi başkalarının davranışlarını kötü niyetli olarak yorumlayarak sürekli bir güvensizlik ve kuşkuculuk hali içinde olmaktır. Görülme sıklığı, toplumun genelinde %0.5-2.5 arasındadır.

Bu kişiler yeterli bir kanıtları olmasa da başkalarının kendilerini kullandığından, kandırdığından ya da kendilerine zarar verdiğinden kuşkulanırlar. Bu kişiler yeni tanıştıkları hiç kimseye güven duymazlar. Zamanla bir güven gelişse de tam olarak kimseye güvenmezler. Küçük bir olay bile birini silmeleri için yeterlidir. Bu yüzden hiçbir zaman gerçek anlamda dost edinemezler.

Eşinin, çocuklarının, iş ve sosyal çevresindeki insanların kendilerine bağlılığı ve güvenirliğinden yoğun bir şüphe duyarlar. İnsanların arkalarından konuşup konuşmadığına dair ve yüzlerine gülseler bile arkalarından konuşup konuşmadığına dair şüpheleri vardır.

Söylediklerinin kendilerine karşı kötü niyetle kullanılacağından şüphe duyduklarından dolayı özel yaşamına ait bilgileri en yakınlarından bile gizlerler. Kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan olaylardan kendileriyle alay ya da kendilerinin tehdit edildiği anlamını çıkarırlar. Sürekli kin beslerler ve onur kırıcı davranışları, haksızlıkları ya da görmezden gelinmeyi bağışlamazlar. Örneğin, kendilerine günaydın demeden geçen iş arkadaşını aklının bir köşesine kaydedebilir ve o kişiyi tepki göstermeden de olsa kin besleyebilirler.

Başkalarına anlamsız gelecek düzeyde herhangi bir sözü ya da davranışı kendisiyle alay edildiği ya da karakterine saldırı olarak yorumlayabilirler. Gerçek olmayan bir biçimde eşinin/sevgilisinin sürekli kendisi aldattığından şüphelenebilirler.

Kaynak: 

Şahin, D., Kişilik bozuklukları. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul