ESRA CECO

Klinik Psikolog

Uzmanlık alanları: Bireysel Terapi , EMDR Terapisti

ESRA CECO

Esra Ceco, psikoloji lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle 2012 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde tamamlamış, Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programının yetişkin alt dalından “Yakın Partner Şiddetine Maruz Bırakılan Kadınlarda Travma Sonrası Büyüme ve Psikolojik İyi Oluş” konulu teziyle mezun olarak klinik psikolojide uzmanlığını almıştır.

Varoluşçu felsefe, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, bağımsız sinema ve edebiyatla ilgilenmektedir.

2012 -2018 yılları arasında Adalet Bakanlığı’na bağlı psikolog olarak ceza ve tevkif evlerinde suça yönelen bireylerle çalışmış, Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü kadrosunda öğretim elemanı olarak yer almış ve bir sivil toplum örgütünde çocuk koruma ekibi sorumlusu olarak sığınmacılarla çalışmıştır. Halen insan hakları savunuculuğu yapan sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışmalar yapmaktadır. Toplumsal Dayanışma için Psikologlar (TODAP) ve EMDR Türkiye Derneği üyesidir. 

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, EMDR ve Varoluşçu psikoterapilerden beslenerek terapi planı oluşturmakta, mesleki gelişimi için süpervizyonlarına, psikanalitik psikoterapi ekolünde bireysel terapi sürecine ve Varoluşçu Akademi’de Varoluşçu Analiz eğitimine devam etmektedir.


Mesleki Eğitimler

 • Varoluşçu Psikoterapi Eğitimi, Varoluşçu Akademi- devam ediyor, Dr. Ferhat Jak İçöz

• Rorschach Testi ve Projektif Testlerde Psikanalitik Kurama Giriş Eğitimi- Rorschach ve Projektif Testler Derneği

• Rorschach Testi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği

• Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu- Dr. Psikolog İrem Yelken ve Dr. Psikolog Esra Savaş ·

• EMDR I.Düzey – Davranış Bilimleri Enstitüsü ·

• EMDR Grup Süpervizyonu- Prof. Dr. Önder Kavakçı, Moodist Psikiyatri Hastanesi ·

• Diyalektik Davranışçı Terapi Becerileri Eğitimi, Doç. Dr. Elif Çelebi ·

• Dışavurumcu Sanat Terapisi Teknikleri Eğitimi, Sanat Psikoterapileri Derneği ·

• Travmada Müdahale Yöntemleri Atölye Çalışmaları Eğitimi, Travma Çalışmaları Derneği

• Bibliyoterapi ve Yazın Terapisi, Dr. Psikolog Hüseyin Fırat

• Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Dr. Nevin Dölek

• Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi, Prof. Dr. Kültegin Ögel

• Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programı (insan eliyle yaratılan travmaya yönelik)

• İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Eğitim Programı

Randevu Al

Lütfen önce alan ve uzman seçiniz, ardından tarih seçerek, açılan saat listesinden uygun saat aralığını seçiniz.

Alanların yüklenebilmesi için; öncelikle Kim için? seçeneği seçilmelidir.

Uzmanların yüklenebilmesi için; öncelikle Hangi alanda? seçeneği seçilmelidir.

Takvimin yüklenebilmesi için; öncelikle Kim için? seçeneği seçilmelidir.

Saatlerin yüklenebilmesi için; öncelikle Hangi gün / saat? seçeneği seçilmelidir.