Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu Bütünleme Terapisi Nedir?

Kişinin kendi vücudunu etkili bir şekilde kullanabilmesi için çevresinden ve vücudundan gelen duyusal bilgileri alması , organize etmesi ve yorumlamasını sağlayan nörolojik bir süreçtir. Tüm dünyada, çocuklar için, özellikle otizm başta olmak üzere birçok problemin çözümünde oldukça önemli bir terapi yöntemi olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Duyu bütünleme terapisinde, çocukların yaşadıkları duyusal tecrübelerin nörofizyolojik adaptasyonu ve çocuğun duruma uygun adaptif cevap açığa çıkarması sağlanır. Bu sayede terapinin etkisi, çocuğun çevresiyle olan sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşimine pozitif yansır. Terapide kişinin vücudu ve çevresinden aldığı duyu bilgileri beyinde bilginin kavranması, yorumlanması ve bütünleştirilmesi işlemlerinden geçerek, ortaya çıkan duysal bilginin kullanılarak organize bir cevap açığa çıkarılması sağlanır. Böylece çocuk dış dünyadan gelen duyu bilgilerine adapte olur.

Duyusal Sistemimiz 8 bölümden oluşmaktadır;

Görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma dış dünyadan gelen uyaranları algılamamızı sağlayan beş duyumuz ; kendi vücudumuzdan gelen uyarıları almamızı sağlayan vestibuler duyu , proprioseptif duyu ve interoseptif olmak üzere sekiz duyumuz vardır.

Duyu Bütünleme Bozukluğu Kimlerde Görülür?

1- Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve öğrenme güçlüğü olan çocuklar

2- Otizm (Yaygın gelişimsel bozukluk, Asperger Sendromu)

3- Serebral palsi

4- Gelişim gecikmesi (İnce Motor Bozukluklar, Kaba Motor Bozukluklar, Görsel Motor Bozukluklar, Koordinasyon Bozuklukları vs)

5- İşitme, dil ve konuşma bozuklukları

6- Prematüre doğumdan kaynaklı gelişim gecikmeleri

7- Genetik bozukluklar/ kromozomal anomaliler


Makaleler

Bilgi almak için bize ulaşın

Alanında uzman personelimiz ile randevu alarak sorunlarınıza kısa yoldan çözüm üretin. Profesyonellerimiz ile görüşerek tüm sorunlarınıza akılcı çözümler bulursunuz.

İletişim