Kübra Akar

Uzman Psikolog

Uzmanlık alanları: Çift Aile ve Evlilik Terapisi, Bireysel Terapi, Ergen Danışmanlığı (12-17 yaş)

Kübra Akar

Kübra Akar lisans eğitimini 2016 yılında Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur derecesi ile tamamladı. Ardından Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans Programına tam burslu olarak başladı ve 2019 yılında yüksek onur derecesi ile bitirdi.

Lisans eğitimi sırasında Doğa Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik biriminde stajyer olarak ve çeşitli araştırmalarda asistan ve test uygulayıcısı olarak yer aldı. Özyeğin Üniversitesi İlişki Araştırmaları Laboratuvarı’nda yeni evli çiftlerin ilişkilerinde rol oynayan faktörleri inceleyen projede gözlem kodlayıcı olarak ve Özyeğin Üniversitesi Çocuk Araştırmaları Laboratuvarı’nda “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yap-inan Oyun Davranışlarının Gelişimi ve Bu Oyun Türünün Sosyal ve Bilişsel Gelişimle İlişkisinin İncelenmesi” projesinde görev aldı. Davranış Bilimleri Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilen “Okul Öncesi Kariyer Gelişimi” projesinde ve Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Vakfı (ÇAGEV) bünyesinde gerçekleştirilen “Gelişim Tarama” projesinde görev aldı. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda (AÇEV) gönüllü olarak çalıştı.

Yüksek lisans eğitimi kapsamında üniversitenin uygulama merkezi olan Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Merkezi’nde (ÖzÜÇAM) yoğun süpervizyon eşliğinde birey, çift ve ailelerle psikoterapi seansları yürüttü. Klinik çalışmalarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Galip Öztürk Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’nda çocuklarla oyun terapisi müdahaleleri içeren psikoterapi çalışmalarıyla tamamladı. Yüksek lisans eğitimini “Kök aile fonksiyonelliği ve çift uyumu arasındaki ilişkide benliğin ayrışması ve kaygının aracı değişken olarak rolü” konulu tez çalışmasıyla tamamlayarak “uzman psikolog” unvanını almaya hak kazandı.

Bireylerle, çiftlerle ve ailelerle psikoterapi çalışmaları yürütmektedir. Çalışma alanları arasında kaygı, depresyon, kayıp ve yas süreci, öfke sorunları, travma, ilişkisel zorluklar, aile içi iletişim, çocuklarla ilgili sorunlar, ebeveynlik konuları, çift ilişkisinde yaşanan zorluklar, iletişim problemleri, boşanma süreci ve evlilik öncesi danışmanlık vardır.

Eğitim & Sertifikalar

Gottman Çift Terapisi 1.Düzey Eğitimi – Psikoloji İstanbul

Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT) – Kıvılcım Kıran Gen, UK Mindfulness Network

Aile Danışmanlığı Sertifikası 

BİLDİRİLER

5.Çift ve Aile Terapileri Sempozyumu - “Bağlanma kaygısı ve benliğin ayrımlaşmasının kök aile fonksiyonelliği ve çift ilişki kalitesi arasındaki ilişkide rolü”. Poster sunumu

9. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu - “Bağlanma kaygısı ve benliğin ayrımlaşmasının kök aile fonksiyonelliği ve çift ilişki kalitesi arasındaki ilişkideki rolü” . Sözel Sunum

2 nd Annual Çiğdem Kağıtçıbaşı Research Festival - “The role of differentiation of self and attachment anxiety in the association between family of origin functioning and couple relationship quality”. Poster Sunumu

Alanların yüklenebilmesi için; öncelikle Kim için? seçeneği seçilmelidir.

Saatlerin yüklenebilmesi için; öncelikle Hangi gün? seçeneği seçilmelidir.