Can Gürbüz

Dil ve Konuşma Terapisti

Uzmanlık alanları: Dil Konuşma ve Ses Terapisi

Can Gürbüz

2021 yılında İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi lisans bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sürecinde Anaeli Rehabilitasyon Merkezi, BahçeşehirLivHospital ve GOPMedical Park hastanelerinde 1300 seans staj deneyimi bulunmaktadır. Uzmanlığını Doç.Dr. Müge M. Çiyiltepe, PHD.CCC.SLP ile İstinye Üniversitesinde yapmaktadır.

Çalışma alanları;

• Konuşma Sesi Bozukluğu ( Artikülasyon Bozukluğu – Fonolojik Bozuklukları)

• Akıcılık Bozukluğu ( Kekemelik – Hızlı Bozuk Konuşma)

• Ses Terapisi ( Dr.Vox Ses Terapisi Uygulayıcısı)

• Yutma Bozuklukları ( Modifiye Baryum Yutma Çalışması)

• Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozukluğu

• Otizm Spektrum Bozukluğu

• Motor Konuşma Bozuklukları ( Apraksi – Dizartri )

• İşitme Engeline Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

• Özel Öğrenme Güçlüğü ( TİLLS Testi Uygulayıcısı)

• Dudak Damak Yarıklığına bağlı Konuşma Bozuklukluğu

• Edinilmiş Dil Bozuklukları ( Afazi – Parkinson – Alzheimer – Demans)

Uygulayıcısı Olduğu Sağlık/Eğitim Uygulamarı;

• TEDİL ( TÜRKÇE ERKEN DİL GELİŞİM TESTİ )

TEDİL, Test of Early Language Development (TELD 3)dil gelişim testinin Türkçe’ye uyarlamasıdır. Test, bireysel olarak yönetilen, norm referanslı ve 2 yaş 0 ay ve 7 yaş 11ay arasındaki çocukların alıcı ve ifade edici sözel dil becerilerini ölçmeyi amaçlayanbir testtir (Hresko ve ark., 1999). Test sonuçları erken dönemde dil bozukluğu olan çocukları tanılayabilme, dil gelişimlerinin zayıf ve güçlü yanlarını gösterme, gelişim sürecine dair bilgi verme ve araştırma yapma gibi amaçlarla kullanılabilmektedir.

• TODİL ( TÜRKÇE OKUL ÇAĞI DİL GELİŞİM TESTİ)

Türkçe Okul Çağı Dil Gelişimi Testi (TODİL; Topbaş & Güven, 2017), Test of Language Development Primary: FourthEdition’ın (TOLD P:4; Hammill&Newcomer, 2008) Türkçe’ye uyarlamasıdır. TODİL, 4 yaş 0 ay ile 8 yaş 11 ay yaş grubunu kapsayan, gelişimsel, norm referanslı, standardize ve bireysel olarak yönetilen bir ölçme aracıdır. Bu test temel olarak, çocuklarda dil gelişimini farklı boyutlarıyla ölçerek dil gelişimi açısından güçlü ve zayıf yönleri belirlemeyi ve gelişimsel dil bozukluğu olan çocukları ayırt etmeyi amaçlamaktadır.

• KLİNİK VOKOLOJİ KURSU –DoctorVOX

İlter Denizoğlu tarafından geliştirilen ve patenti alınan ses terapisinde kullanılanDoctorVox adındaki sistem, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 45. ... Yani hastaya ilaç ve cerrahi uygulanmadan yapılan bir tedavi yöntemidir. Ses terapisinde zorluk hastanın terapiye uyumunu sağlamaktır. Genel kullanımda doctorVOX Terapi Metodu bir doğrudan tekniktir. Bilişsel ve holistik bakış çok kanallı biyolojik geri bildirim ile sonuç alınır. doctorVOX uygulaması aynı anda birçok mekanizmayı uygulayıcıyı zorlamadan, hatta farkına varmadan aynı anda kullanır. doctorVOX cihazınız, DoctorVox tekniğinin mekanizmalarını kullanarak uygulama kolaylığı ile sesinizi doğal, güvenli ve etkili hale getirmeyi amaçlar.

• TILLS BÜTÜNLEŞMİŞ DİL VE OKURYAZARLIK BECERİLERİ TESTİ

TILSS 6 18 Yaş yaş arasındaki okul çağındaki bireylerin sözlü ve yazılı dil becerilerine yönelik geliştirilen ve dil ve okuryazarlık becerileri ilgili bozuklukların tanısında kullanılmaktadır. Dil ve Okur yazarlık ile ilişkili bozuklukların tanısını koymak, Bozuklukla ilişkili güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek, Zaman içerisinde dil ve okur yazarlık becerilerinde meydana gelen olumlu veya olumsuz değişimleri tespit etmek.

Kurs ve Sertifikalar;

• I. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Katılım Sertifika 08.03.2019-09.03.2019

• “A’ dan Z’ ye Konuşma Valfleri’’, İstanbul, Katılım Sertifika, 12.12.2019-12.12.2019

• II. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Katılım Sertifika, 06.03.2020-08.03.2020

• X. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Online, Katılım Sertifika, 25.12.2020-27.12.2020

Yayın ve Sözlü Sunular;

• ÇİYİLTEPE MÜZEYYEN, KARAMAN MÜZEYYEN,Gürbüz Can, Karacan Burak, Taşdemir Samet (2020). Ünlü Formantına Bölgesel Bakış. II. Uluslararası Katılımlı Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No: 6225004)

• ÇİYİLTEPE MÜZEYYEN, Gürbüz Can, Karacan Burak, Taşdemir Samet (2021). Effectiveness of Oral Apereys on speechIntelligibility: Childrenwithorofacialmuscledysfunction. 14 thPanhellenic 1 st International Congress on Speech and Language Therapy.


Randevu Al

Lütfen önce alan ve uzman seçiniz, ardından tarih seçerek, açılan saat listesinden uygun saat aralığını seçiniz.

Alanların yüklenebilmesi için; öncelikle Kim için? seçeneği seçilmelidir.

Uzmanların yüklenebilmesi için; öncelikle Hangi alanda? seçeneği seçilmelidir.

Takvimin yüklenebilmesi için; öncelikle Kim için? seçeneği seçilmelidir.

Saatlerin yüklenebilmesi için; öncelikle Hangi gün / saat? seçeneği seçilmelidir.