Efsane Ebcim

Psikolog

Uzmanlık alanları: Bireysel Terapi , Çocuk Danışmanlığı , Ergen Danışmanlığı (12-17 yaş)

Efsane Ebcim

Lisans eğitimini Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans sürecinde fakülte araştırma asistanlığı görevinde bulunmuş; cinsiyet tutumları, öz-yeterlilik, önyargı ve farkındalık gibi konularda kültürel ve kültürlerarası çalışmalarda ve yayın süreçlerinde yer almıştır. Mezuniyeti sonrasında İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında misafir öğrenci olarak Dr. Öğr. Üyesi Bengi Pirim Düşgör’den “Ergenle Klinik Görüşme” ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Yavuz Sever’den “Psikosomatik Hastalıklar” derslerini almıştır. Prof. Dr. Tevfika İkiz’in “Rorschach ve TAT Testleri” eğitimine başlamış ve iki yıl süren eğitim ve süpervizyon sürecini tamamlamıştır.

2015 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı – Alkol ve Madde Bağımlılığı biriminde yatılı hastaların süreçlerini gözlemlemiş, doktor vizitlerinde bulunmuş, hastaların terapötik süreçlerinde ve grup terapilerinde görev almıştır.

2016 yılında Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikotik bozukluğu olan hastaların psikiyarik tedavilerini gözlemlemiş ve aynı hastaların terapötik süreçlerinde görev alarak disiplinler arası çalışmaları deneyimlemiştir.  

Akademik alanda çalışmalarını kanser hastaları ve hasta yakınları odaklı yürüten Efsane Ebcim, The University of Franche-Comte ve İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı ortaklığında yürütülen kanser hastaları ve nesiller arası aktarımın projektif testlerle incelenmesine yönelik kültürler arası araştırma projesinde yer almaktadır. 

2017 yılından bu yana Çadem Psikoloji bünyesinde ergen ve genç yetişkinlerle psikanalitik yönelimli bireysel psikoterapi hizmeti sunan Efsane Ebcim aynı zamanda AVİTA Çalışan Destek Hizmetleri bünyesinde de bireysel psikoterapi çalışmalarını yürütmekte ve ebeveyn ve yetişkinlere yönelik seminerler vermektedir.  

Uluslararası Hakemli ve Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler  

Ebcim, E. (Ocak, 2021) “Nazım El verdiğinde Naoufel: Bedenimi Kaybettim”. Psikesinema Dergisi. (33)

Polat, Y. & Ebcim E. (2021) “Perinatal Dönemde Tekrarlayan Düşükleri Olan Hastanın Ruhsal İşleyişinin İncelenmesi” Yansıtma Dergisi. Rorschach ve Projektif Testler Derneği. (33)

Bagci, S. C., Piyale, Z. E., Bircek, N. I., & Ebcim, E. (2017). Think beyond contact: Reformulating imagined contact theory by adding friendship potential. Group Processes and Intergroup Relations. DOI: 10.1177/1368430217690237

Bagci, S. C., Piyale, Z. E., & Ebcim, E. (2017). Imagined contact in high conflict settings: The role of ethnic group identification and the perspective of minority group members. Journal of Applied Social Psychology. DOI: 10.1111/jasp.12485

Bagci, S. C., Piyale, Z. E., & Ebcim, E. (Kasım, 2017). Çatışma ortamlarında kurgulu temas: İçgrupla özdeşleşmenin ve grup statüsünün etkileri. 2. Sosyal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, Gazimagosa, Kıbrıs

Yer Aldığı Bilimsel Araştırma Projeleri

Imagined Intergroup Contact in the Turkish Context (BAP Projesi 15B101): Sabahat Çiğdem Bağcı önderliğinde, Z. Ecem Piyale ile birlikte hayali gruplararası temas teorisi incelenmiştir. İlk üç deneyde standard temas senaryona arkadaşlık potansiyeli eklenerek temasın etkisi arttırılmıştır. Çalışma Türk katılımcıların Suriyeli mültecilere tutumlarını test etmiştir. Daha sonraki çalışmalar Türkler ve farklı etnik grupları içererek devam etmektedir.

Yer Aldığı Avrupa Birliği Projeleri

Eğitmen - TOÇEV “Özgürüm Projesi”, Adalet Bakanlığı ve WIF (Worldview Impact Foundation) (Avrupa Birliği Onaylı) (İstanbul, 2016)

Eğitmen - TOÇEV “Özgürleşen Umutlar Projesi”, Adalet Bakanlığı ve WIF (Worldview Impact Foundation) (Avrupa Birliği Onaylı) (İstanbul, 2019)

Grup Terapisti Olarak Deneyimleri

Engelleri Kucaklayan Anneler (Engelli Çocuk Annelerine Yönelik Grup Terapisi) – Nova Danışmanlık ve Rehabilitasyon

Engel Tanımayan Kardeşler (Engelli Çocuk Kardeşlerine Yönelik Grup Terapisi) – Nova Danışmanlık ve Rehabilitasyon

Kanser Hastaları Yakınlarına Yönelik Grup Terapisi – İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Randevu Al

Lütfen önce alan ve uzman seçiniz, ardından tarih seçerek, açılan saat listesinden uygun saat aralığını seçiniz.

Alanların yüklenebilmesi için; öncelikle Kim için? seçeneği seçilmelidir.

Uzmanların yüklenebilmesi için; öncelikle Hangi alanda? seçeneği seçilmelidir.

Takvimin yüklenebilmesi için; öncelikle Kim için? seçeneği seçilmelidir.

Saatlerin yüklenebilmesi için; öncelikle Hangi gün / saat? seçeneği seçilmelidir.