Efsane Ebcim

Psikoterapist

Efsane Ebcim

Onur bursu ile kazandığı Işık Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden "Arkadaşlık Potansiyeli Entegre Edilmiş Hayali Kontak Kuramının (Imagine Contact Relationship) Gruplararası Önyargı Düzeyine Etkisinin; Kaygı, Empati ve Davranış Eğilimleri Birlikteliğinde İncelenmesi" teziyle mezun olmuştur. Eğitiminin bir yılını Klaipeda Üniversitesi, Litvanya’da tamamlamış.

Lisans eğitimi sırasında yapmış olduğu Araştırma Asistanlığı deneyimi boyunca; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve ve Işık Üniversitesi’nin desteklediği ve Yar.Doc. Sabahat Çiğdem Bağcı tarafından yürütülen “Kız Çocuklarında Öz-yeterliliği Destekleme ve Toplumsal Cinsiyet Tutumları Hakkında Biliçlendirme” projesinde odak grup görüşmelerini gerçekleştirmiş ve koordinatör olarak görev almıştır. Katılmış olduğu araştırmalarda aktif saha görevlerini üstlenmiş, katılımcılarla yürüttüğü çalışmaların verilerinin analiz süreçlerinde de yer almıştır.

Bakırköy Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikotik bozukluğu olan hastaların psikiyarik tedavilerini gözlemlemiş ve aynı hastaların terapötik süreçlerinde görev alarak disiplinler arası çalışmaları deneyimlemiştir.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı – Alkol ve Madde Bağımlılığı biriminde yatılı hastaların süreçlerini gözlemlemiş, doktor vizitlerinde bulunmuş, hastaların terapötik süreçlerinde ve grup terapilerinde görev almıştır.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli danışmanlık merkezlerinde görev almış olan Efsane Ebcim , son yıllarda psikanalitik çalışmalarla ilgilenmekte ve çalışma biçimini de bu yönelimle düzenlemektedir.

2017 yılından beri ÇADEM Psikoloji ve Araştırma bünyesinde ergenler ve genç yetişkinler ile klinik görüşmeler gerçekleştirmektedir.


Uluslararası Yayınlar

 • Bagci, S. C., Piyale, Z. E., Bircek, N. I., & Ebcim, E. (2017). Think beyond contact: Reformulating imagined contact theory by adding friendship potential. Group Processes and Intergroup Relations. DOI: 10.1177/1368430217690237
 • Bagci, S. C., Piyale, Z. E., & Ebcim, E. (2017). Imagined contact in high conflict settings: The role of ethnic group identification and the perspective of minority group members. Journal of Applied Social Psychology. DOI: 10.1111/jasp.12485

Bildiriler

 • 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, Türk Psikologlar Derneği. Sabahat Çiğdem Bağcı, Zeynep Ecem Piyale, Nazlı Işık Birçek, Efsane Ebcim - Suriyeli mültecilere karşı tutumları geliştirmeye yönelik adımlar: Hayali temas ve arkadaşlık potansiyelinin önemi. Sözlü Bildiri

Konuşmacı Olduğu Seminer ve Paneller

 • "Ergenler, Sosyal Medya ve Teknoloji Bağımlılığı" - Bilişim Haftası, Marmara Forum
 • "Okul ve Çocuk" - Çalışan Destek Programları ,Siemens Genel Müdürlüğü
 • "Çocuğum Okula Gitmek İstemiyor" - Çalışan Destek Programları ,Siemens Genel Müdürlüğü
 • "Zor Çocuklarla İletişimde Öz-Farkındalık" - Özgürleşen Umutlar, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV)
 • "Sosyal Medya ve Çocuk" - Live Well, Roche İlaç
 • "Stres ve Kaygı" - Çalışan Destek Programları, Siemens Kartal/Gebze Kampüsleri

Eğitim & Sertifikalar

 • 15-16 Kasım 2019     Mizah ve Psikanaliz - 21. Uluslararası Psikanaliz Buluşmaları - İPD
 • 2 Kasım 2019      Öteki İçin Bir Yer - Anne Ferruta
 • 19-20 Ekim 2019     COWAP (Committee on Women and Psychoanalysis) Konferansı - International Psychoanalytical Association
 • 13 Ekim 2019     10. Müzik ve Psikanaliz, Doğaçlama - İPD
 • 8 Şubat 2019 - 24 Mayıs 2019      Psikanalize Giriş Konferansları - İstanbul Psikanaliz Derneği
 • 7 Kasım 18-27 Haziran 2019      Psikanalizle Tanışma Seminerleri – İstanbul Psikanaliz Derneği
 • 24 Eylül 2018-17 Haziran 2019     Psikanalize Giriş Seminerleri – İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği
 • 15 Eylül 2018 - …     Rorschach ve TAT Testi Eğitimi – RPTD
 • 6 Nisan 2018     İnanç ve Gelecek (Talat Parman) – Her Şey Hikaye / Psikomitoloji Çalışma Grubu Seminerleri
 • 24 Şubat 2018     Okul ve Psikanaliz Sempozyumu “Zorba” – İstanbul Psikanaliz Derneği
 • 28 Ocak 2018 – 3 Haziran 2018     Projektif Testlerle Vaka Çalışmaları Dizisi
 • 7 Ocak 2018 – 28 Mayıs 2018     Projektif Testlere Kuramsal Giriş Seminerleri - Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • 9 Aralık 2017-10 Aralık 2017     Çocuk, Ergen ve Yetişkinlerde Yeme Bozukluklarının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi – Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • 25 Kasım 2017-26 Kasım 2017     Psiko-Onkoloji Liyezon Psikiyatrisi – Prof. Dr. Sedat Özkan – Humanite Tıp Merkezi
 • 3 Kasım 2017-4 Kasım 2017     Yüzüncü Yılında Kurt Adam Ve Analite: Hakimiyetten Tahakküme - 19. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları/İPD
 • 30 Nisan 2017     İkinci Işık Üniversitesi Psikoloji Günleri
 • 22 Nisan 2016-04 Haziran 2016     Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı, Doc. Dr.Zümra Atalay
 • 5 Aralık 2015     Birinci Işık Üniversitesi Psikoloji Günleri

Uyguladığı Testler

 • Rorschach
 • Tematik Algı Testi
 • AGTE – Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Catell 2A Zeka Testi
 • Catell 3A Zeka Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Good Enough Harris İnsan Çiz Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluk Testi
 • Porteus Labirentleri Testi

Makaleler

Alanların yüklenebilmesi için; öncelikle Kim için? seçeneği seçilmelidir.

Saatlerin yüklenebilmesi için; öncelikle Hangi gün? seçeneği seçilmelidir.