Ayşe Aydınoğlu

Uzman Klinik Psikolog

Ayşe Aydınoğlu

Uzman Klinik Psikolog Ayşe Aydınoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünü onur derecesi ile tamamlamıştır. Sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan “Okul Dışı Aktiviteler ile Gençlerin Özgüven, Bağ Kurabilme, Sosyal Kaygı, Akademik Başarıları Arasındaki İlişki ve Bu İlişkide Mizah Algısının Aracı Rolü” başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır.

Eğitim hayatı süresince Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi ve Balıklı Rum Hastanesi’nde gönüllü stajlar yapmıştır. ÇOÇA ve ÇOKMED tarafından düzenlenen Gençlerden Gençlere Yaşam Becerileri Geliştirme Projesi’ne bir dönem boyunca devam etmiş, bunun yanı sıra Minik Kalpler Projesi’ne gönüllü katılım sağlamıştır. Proje boyu Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumunda gönüllü çalışmalara katılmıştır. Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen Mesleğe Hazırlık: Terapi Odasına Giriş programını tamamlamıştır. Özel Surp Pırgiç Ermeni Hastaneside, yüksek lisans eğitimi kapsamında süpervizyon eşliğinde yetişkin ve çocuklarla çalışmıştır. Proje bazlı bariyatrik cerrahinin psikolojik boyutu hakkında çıkarılacak bir kitap üzerine çalışmıştır.

Türk Psikologlar Derneği’nden DENVER II Gelişimsel Tarama Testi ve WISC-IV testi eğitimini almıştır. Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen EMDR I. Düzey eğitimini tamamlamıştır. Prof. Dr. Ümran Korkmazlar tarafından verilen Çocuk ve Ergenlerle EMDR I. Düzey Eğitimini tamamlamıştır. Nadis Danışmanlık; Theraplay Enstitüsü tarafından verilen Theraplay Oyun Terapisi ve Grup Theraplay eğitimlerini tamamlamıştır. Bu alanda süpervizyon eğitimi almıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından düzenlenen Çizimlerin Projektif Değerlendirilmesi eğitimine bir dönem devam edip sertifika almaya hak kazanmıştır. Nevin Dölek tarafından verilen Çözüm Odaklı Terapi eğitimini tamamlamıştır. Deneyimsel Oyun Terapisi I. Düzey eğitimine katılmıştır.

Ayşe Aydınoğlu ÇADEM Psikoloji ekibinde Çocuk, Ergen ve Yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. Kaygı ve Panik Bozukluklar, Akademik Zorluklar, Yeme Bozuklukları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Fobiler, Korku, Travma, Obsessif-Kompulsif Bozukluklar, Sınav Kaygısı, Ayrılık Kaygısı, Bağlanma Problemleri gibi konularla çalışmaktadır. Çalışmalarında yoğun olarak Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Çözüm Odaklı Terapi, Oyun Terapisi gibi tekniklerden yararlanmaktadır.

Eğitim & Sertifikalar

 • Çizimlerin Projektif Değerlendirmesi ( Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Uygulayıcı Sertifikası)
 • WISC-IV (Türk Psikologlar Derneği, Uygulayacı Sertifikası)
 • Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri (Türk Psikologlar Derneği, Uygulayıcı Sertifikası)
 • Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Eğitimi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Catell 2A Zeka Testi
 • Catell 3A Zeka Testi
 • Frostig Gelişimsel Algı Testi
 • Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Porteus Labirent Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1.Düzey Eğitimi (Psikoloji İstanbul)
 • Theraplay® Oyun Terapisi (Nadis Danışmanlık - Theraplay Institute)
 • Grup Theraplay® (Nadis Danışmanlık - Theraplay Institute)

Makaleler

Alanların yüklenebilmesi için; öncelikle Kim için? seçeneği seçilmelidir.

Saatlerin yüklenebilmesi için; öncelikle Hangi gün? seçeneği seçilmelidir.