Büşra Çelik

Uzman Psikolojik Danışman

Uzmanlık alanları: Bireysel Terapi , Çocuk Danışmanlığı , Ergen Danışmanlığı (12-17 yaş) , Attentioner

Büşra Çelik
Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden 2017 yılında yüksek onur derecesi ile mezun olan Büşra ÇELİK, lisans hayatının 1 yılını İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde öğrenci değişim programına katılım sağlayarak tamamlamıştır.

Lisans hayatı boyunca İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde, özel ana okulu ve devlet okullarında, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde, danışmanlık merkezlerinde gönüllü staj girişimleri ve bireysel psikolojik danışmanlık tecrübesi olmuştur. Sakarya Üniversitesi’nde bireysel danışmanlık uygulamalarında bulunmuş, PDR kongrelerine katılım sağlayarak makale ve bildiri hazırlamıştır. İstanbul Üniversitesi’nde klinik uygulamalar gözlemlemiş, Çocukların Resim Analizi eğitimini 1 ders dönemi boyunca Doç. Dr. Armağan KÖSEOĞLU’ndan almıştır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 2021 yılında yüksek lisansını ve çocuklarda hayır diyebilme becerisi, sosyal anksiyete ve bilgisayar oyun bağımlılığı konulu tez çalışmasını tamamlamıştır. Tez danışmanı olan Prof. Dr. Ali ERYILMAZ ile uluslararası geçerliliği olan WAPP Derneği onaylı Pozitif Psikoterapi eğitimine devam etmektedir.

Doç. Dr. Nevin DÖLEK’den aldığı Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimine katılmış ardından Prof. Dr. Mehmet SUNGUR’dan EABCT Derneği tarafından akredite Kognitif ve Davranış Terapilerinin Temel İlkeleri, Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Anlaşılması ve Tedavisinde Kognitif ve Davranışçı Terapi İlk Modül Eğitimini tamamlamıştır. Çocuk Değerlendirme Testleri, Denver II Gelişimsel Tarama Testi, WISC-R Zeka Testi, CAS Testi ile çocuklarla çalışma başlamıştır. Doç. Dr. Vahdet GÖRMEZ’in EABCT onaylı 10 oturumluk Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teori Eğitim Programına katılmıştır.

Eğitimlerine çocuk ve oyun terapisi alanında devam etmiştir. Psikoloji İstanbul Nilüfer Devecigil ve Byron Norton tarafından verilen Deneyimsel Oyun Terapisi I ve II. Düzey, Simge Oyun Terapisi Eğitim Merkezi tarafından verilen Oyun Terapisinde Çocuklar için Terapötik Metaforlarla Dayanıklılığın Yeniden Uyandırılması, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi I ve II. Düzey, Kum Tepsisi Terapisi, Jung Temelli Analitik Oyun Terapisi ve süpervizyon eğitimlerine katılarak uluslararası geçerliliği olan 97 saat APT Akredite eğitimlerini tamamlamıştır. Halen APT Onaylı oyun terapisi eğitim ve süpervizyonlarına devam etmektedir. Apamer Psikoloji tarafından düzenlenen Attentioner eğitimini (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan ve Dürtüsel Çocuklarla Çalışan Uzmanlara Yönelik Nöropsikolojik Tabanlı Terapi – Uygulayıcı Yetiştirme Eğitimi) tamamlamıştır.

Eğitim hayatı boyunca çeşitli üniversite ve dernekler tarafından düzenlenen seminer, kongre, atölye ve yaz okullarına katılmıştır. Özel bir okulda 7 yıldır ilkokul-ortaokul psikolojik danışmanlığı yapmaktadır. ÇADEM Psikoloji’de çocuklar ve ergenlerle psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. Türk PDR Derneği Fahri Üyesi, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği üyesidir.

Çalışma Alanları: Bebeklikten ergenliğe kadar çocuklarda korku ve kaygılar, davranış sorunları, öz güven geliştirme, sosyal beceri geliştirme ve çekingenlik, sınav kaygısı, öfke ile baş etme, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dürtüsellik, uyku ve yeme sorunları, öğrenme problemleri, duygusal problemler, alt ıslatma, kaka kaçırma ve tutma, boşanma, kardeş kıskançlığı, özgül fobi, yaygın anksiyete, panik bozukluk, ayrılma anksiyetesi, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, sosyal anksiyete, tik bozuklukları, tırnak yeme ve parmak emme alanlarında çalışmaktadır.

Randevu Al

Lütfen önce alan ve uzman seçiniz, ardından tarih seçerek, açılan saat listesinden uygun saat aralığını seçiniz.

Alanların yüklenebilmesi için; öncelikle Kim için? seçeneği seçilmelidir.

Uzmanların yüklenebilmesi için; öncelikle Hangi alanda? seçeneği seçilmelidir.

Takvimin yüklenebilmesi için; öncelikle Kim için? seçeneği seçilmelidir.

Saatlerin yüklenebilmesi için; öncelikle Hangi gün / saat? seçeneği seçilmelidir.