Makale

İŞ KAZASI VE PSİKOLOJİK İLK YARDIM: ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

İŞ KAZASI VE PSİKOLOJİK İLK YARDIM: ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

29.04.2024

Türkiye Dünya sıralamasında, ölümcül olmayan mesleki yaralanmalar bakımından 11. sırada, ölümlü iş kazası sayısı bakımından ise 15. sırada yer almaktadır.


Peki İş Kazası Nedir?

İş kazası, işçinin işyerinde veya işverenin görevlendirmesi ile işyeri dışında çalışma fiilini sürdürdüğü esnada meydana gelen ve işçinin hemen veya sonradan, bedenen ya da ruhen zarar alma durumudur.

İş kazası, çalışma hayatımızın her aşamasında meydana gelebilecek acil durumlar olarak karşımıza çıkar. Bu tür olaylar ise sadece fiziksel değil aynı oranda veya daha fazla olabilecek şekilde çalışanların duygusal ve psikolojik sağlığını da etkileyebilir.

Gelin birlikte iş kazaları ve psikolojik ilk yardımı inceleyelim.


İş Kazalarının Psikolojik Etkileri

İş kazaları, çalışanlarda ciddi boyutlarda duygusal ve psikolojik etkiler yaratabilir. Kazaya karışan çalışanlar endişe, panik, korku, stres ve travma gibi duygular yaşayabileceği gibi, olaya tanıklık eden diğer çalışanlar da kaygı, stres ve üzüntü gibi duygular yaşayabilirler.

Bu durum hem çalışanı hem de çalıştığı iş ortamını ve iş arkadaşlarını etkilemektedir.


Psikolojik İlk Yardımın Önemi

Psikolojik ilk yardım, acil durumlar veya travmatik olaylar sonrasında bireylere duygusal ve psikolojik destek sağlama sürecidir. Bu destek, kişinin duygusal tepkilerini yönetmesine, stresle başa çıkmasına ve iyileşme sürecine yardımcı olmayı amaçlar.

İş kazaları sonrasında, sadece fiziksel yaralanmalara odaklanmak çalışanın sağlığı açısından yeterli değildir. Çalışanların duygusal ve psikolojik sağlığına da önem verilmelidir. Psikolojik ilk yardım, bu tür olaylarda çalışanların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.


Psikolojik İlk Yardımın Adımları

1. Hızlı Müdahale: İş kazası sonrasında hızlı bir şekilde çalışanların duygusal durumlarını değerlendirmek önemlidir.

2. Güvenlik Sağlama: Öncelikle, iş kazası sonrası güvenli bir ortam sağlanmalıdır. Bu çalışanların rahatlamasına ve psikolojik yardım almasına imkan tanır.

3. Empati Gösterme: Kişiye karşı anlayışlı ve destekleyici bir tutum sergilemek önemlidir. Empati göstermek, kişinin duygularını anlamasına ve kendisini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir.

4. Dinleme: Kişinin duygularını ifade etmesine ve deneyimlerini paylaşmasına izin vermek önemlidir. Dinleme, kişinin duygusal yükünü hafifletmesine ve rahatlama sağlamasına yardımcı olabilir.

5. Güçlendirme: Kişinin iç gücünü ve başa çıkma becerilerini hatırlatmak önemlidir. Kendisini güçlü hissetmesine ve sorunlarını çözmek için adım atmaya teşvik edilmelidir.

6. Bilgi Verme: Kişiye, yaşadığı duygusal tepkilerin normal olduğunu ve zamanla geçebileceğini anlatmak önemlidir. Ayrıca, mevcut kaynaklardan ve destek hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi verilmelidir.

7. Profesyonel Yardım Sağlama: İhtiyaç duyulması halinde, profesyonel psikolojik destek sağlanmalıdır. Uzmanlar, kişinin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde karşılayabilirler.


İş kazaları yalnızca bedensel zararlara neden olmaz; aynı zamanda duygusal ve psikolojik etkiler de bırakabilir. Çalışanların duygusal ve psikolojik sağlığını korumak, sağlıklı bir çalışma ortamının temel bir parçasıdır ve işverenlerin ve çalışanların öncelikli bir görevlidir. 


Psikolog Volkan EREN