Makale

Klinik Psikolog Kimdir? Klinik Psikoloji Nedir?

Klinik Psikolog Kimdir? Klinik Psikoloji Nedir?

16.03.2019

Psikolojinin alt alanından biri olan Klinik Psikoloji, 4 yıllık psikoloji lisans eğitiminin ardından yüksek lisans eğitimini alarak uzman klinik psikolog unvana ulaşılan bilim dalıdır. Teori ve pratiğin birleştiği kişinin ruh sağlığını incelemekte;  insanın duygusal, psikolojik, fizyolojik, sosyal ve davranışsal yönlerine odaklanmaktadır. Kişinin sorunların anlama, tanı koyma ve tedavisinin yürütülmenin yanı sıra kişinin hayata ve sosyal çevreye uyumunun arttırılması ile çok yönlü bir değerlendirmeyi içermektedir.

Klinik psikologların çalışma alanları daha hafif düzeyde uyum sorunları olabileceği gibi duygudurum bozuklukları ve kaygı bozuklukları gibi psikopatolojik vakalar da olabilir. Kişilerin değerlendirilmesi süresince klinik gözlem ve görüşmelerin yapılması, klinik ölçek ve bataryaların uygulanması ve yorumlanması sorumluluklarını üstlenen klinik psikologlar bireysel ve grup psikoterapi uygulamalarında vakalara göre şekillenen terapi teknikleri uygulamaktadırlar.

Klinik psikolog meslek grubunun yalnızca uygulama düzeyinde çalıştığı düşünülse de bilimsel çalışmaların ve araştırılmaların yürütülmesinde de görev almaktadırlar. Klinik psikologların çalışma alanlarını özel klinikler, hastaneler, ruh sağlığı merkezleri, anaokullar, okullar, üniversiteler, rehabilitasyon merkezleri, danışmanlık ve rehberlik merkezleri olarak sıralamak mümkündür. Kişinin sorunlarının nedenlerini ve sorunların kişide yarattığı etkileri ele alan klinik psikologlar, sıkça psikolog ve psikiyatristler ile görev tanımları açısından karıştırılmaktadır. Öncelikle klinik psikolojinin, sosyal psikoloji, endistüriyel psikoloji, sağlık psikolojisi vb. gibi psikolojinin birçok alt dalından biri olduğunu unutmamakta fayda var. Bu nedenle klinik psikologların, psikolog lisans eğitimleri sonrasında iki yıllık yüksek lisans eğitimleri ile uzmanlaşarak daha spesifik bir çalışma alanı belirlediklerini söylemek mümkündür. Birbiri ile karıştırılan bir diğer meslek grubu ise psikiyatristlerdir. Psikiyatristler 6 yıl süren tıp eğitimi sonrasında 4 yıl daha psikiyatri uzmanlığı eğitimi alarak psikiyatrist ünvanı almaktadırlar. Ayrıca psikiyatristlerin tıp doktorları olmaları nedeni ile ilaç yazma ve önerme yetkileri varken klinik psikologların psikoterapi yapma yetkinlikleri vardır.