Kuruluşundan itibaren...

Bilimselliği, kaliteyi, sevgiyi ve güveni temel değerler olarak benimseyen ÇADEM PSİKOLOJİ, doğumdan yaşlılığa, çocuk, ergen, yetişkin, anne, baba, bireylerin karşılaştığı, zorlandığı veya çözemediği kişisel, ailesel, eğitsel, psikolojik konular ve kurumsal Danışmanlık alanında, uzmanlığı, kalitesi hizmetleriyle fark yaratan öncü bir kuruluştur.

ÇADEM PSİKOLOJİ olarak...

haftanın yedi günü, 09.00- 21.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Seanslarımız tüm dünyada olduğu gibi 50 dakika sürmektedir. Değerlendirme ve tanıma testleri uygulamaları, testin uygulanma dakikasına göre farklılık gösterebilmektedir. 

Clouds Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, danışan ile danışman arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içeren, yapılandırılmış, amaca yönelik, danışan ve psikoterapist arasındaki ...


daha fazla bilgi

Clouds Çift ve Aile Danışmanlığı

Çift ve Aile Danışmanlığı

Çadem Psikoloji bünyesinde bireysel olarak ilişki sorunları ile çalışılabileceği gibi, çiftlere ve ailelere yönelik de psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir Çift ve aile terapisi bireysel terapiden daha çok ilişkiye odaklı terapi şeklidir. İliş...


daha fazla bilgi

Clouds Çocuk Danışmanlığı

Çocuk Danışmanlığı

Çocukluk ve ergenlik dönem inde yaşanan sosyal problemler, öğrenme güçlükleri, aile içi çatışmalar ailelerin çocuk & ergen psikolojisi alanında uzman bir psikoterapiste başvurmalarının başlıca nedenleri arasındadır.Çocuk & Ergen psikoterapisi...


daha fazla bilgi

Clouds Ergen Danışmanlığı

Ergen Danışmanlığı

Çocukluk ve ergenlik dönem inde yaşanan sosyal problemler, öğrenme güçlükleri, aile içi çatışmalar ailelerin çocuk & ergen psikolojisi alanında uzman bir psikoterapiste başvurmalarının başlıca nedenleri arasındadır. Çocuk & Ergen psikoterapis...


daha fazla bilgi

Clouds Cinsel Terapi

Cinsel Terapi

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde her üç kişiden birisi yaşamının bir döneminde bir cinsel işlev bozukluğu olduğunu ortaya koymaktadır. Cinselliğin tabu olarak görülmesi, yasaklanması ve ayıplanması, küçük yaşlardan itibaren verilmesi gereken ...


daha fazla bilgi

Clouds Dil, Konuşma & Ses Terapisi

Dil, Konuşma & Ses Terapisi

Dil ve konuşma bozuklukları pek çok problem türünü içinde barındıran geniş yelpazeli ve multi-disipliner bir alandır. İnsan iletişimini, yenidoğandan yaşlılık dönemine kadar etkileyen dil, bilişsel iletişim, konuşma, ses, rezonans ve yutma bozukluklar...


daha fazla bilgi

Clouds Özel Eğitim Danışmanlığı

Özel Eğitim Danışmanlığı

Özel Eğitim gereksinimi olan çocukların bireysel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, var olan eğitim programının değerlendirilip kişiye özel düzenlemeler yapılması, eğitim sürecinin daha sağlıklı işlemesini ve daha hızlı sonuçlar alınmasını sa...


daha fazla bilgi

Clouds Online Terapi

Online Terapi

Online Terapi Nedir? Online terapi, yoğun çalışma hayatında psikolojik yardım almak için zaman ayıramadığınızda, yaşadığınız yerde psikolog bulamadığınız, içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ofise gelmeyi tercih etmediğ...


daha fazla bilgi

Clouds Kurumlar İçin Çalışan Destek Programı

Kurumlar İçin Çalışan Destek Programı

Kurumlar İçin "ÇADEM Çalışan Destek Programı"Çalışan Destek Programı; kurum çalışanlarının yaşam kalitesini ve iyilik hallerini artırarak performans, verimlilik ve çalışan bağlılığı konusunda gelişim sunmak ve işveren markasını ...


daha fazla bilgi

Clouds Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu Bütünleme Terapisi Nedir? Kişinin kendi vücudunu etkili bir şekilde kullanabilmesi için çevresinden ve vücudundan gelen duyusal bilgileri alması , organize etmesi ve yorumlamasını sağlayan nörolojik bir süreçtir. Tüm dünyada, çocukla...


daha fazla bilgi

Clouds Savunma ve Güvenlik Alanında Psikoloji

Savunma ve Güvenlik Alanında Psikoloji

Savunma ve Güvenlik Alanında Psikoloji Savunma ve güvenlik alanında görülen zihinsel hastalıklar başlı başına bu alana özgün değildir, bireyin maruz kaldığı stres ve zihinsel hastalıklar her yerde aynıdır. Savunma ve güvenlik alanında...


daha fazla bilgi

Clouds TZH Vakfı (Türkiye Ziraat Bankası ve Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı)

TZH Vakfı (Türkiye Ziraat Bankası ve Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı)

TZH Vakfı (Türkiye Ziraat Bankası ve Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı) ile yapmış olduğumuz kurumsal anlaşma gereği; TZH Vakfı mensupları, hem kendileri hemde aile üyeleri kurumumuz da bireysel psikolojik danışma hizmetinden fayda...


daha fazla bilgi

ÇADEM PSİKOLOJİ sizlere aşağıdaki başlıklarda yardımcı olabilir

ÇADEM eğitim, gelişim, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve özel eğitim alanlarında yaratıcı bilimsel programlar ve uygulamalar geliştirir. Bu program ve uygulamaların insancıl, önleyici, çeşitli ve kaliteli olmasını temel alır. 

Bebek, çocuk ve ergenleri tanımada

Gelişim ve olgunluk düzeyini saptama, duygusal ve sosyal değerlendirme, zeka, kişilik ve yetenek testleri ile projektif tekniklerin kullanımı

Temel ihtiyaçların saptanması ve temel alışkanlıkların kazandırılması

Beslenme, yatma-uyku, temizlik-tuvalet alışkanlıklarını kazandırma, bebeği memeden kesme, emzik/ biberon/ bezden kurtarma

Duygusal, sosyal ve davranışsal sorunlarla baş etme

Güvensizlik, kimlik karmaşası, saldırganlık, öfke, pasiflik, iletişim kuramama, arkadaş edinememe, ayrılık endişesi, bağımlılık, fobiler, travmalar, takıntılar, yanlış arkadaşlıklar, yalan ve çalma ile başetme

Akademik sorunlarla baş etme

Okula uyum, dikkat dağınıklığı, özel öğrenme güçlüğü, okul başarısızlığı, ve ödev sorumluluğu kazanamama, sınav kaygısı, okul fobisi, motivasyon eksikliği, verimli ders çalışma, meslek seçimi, alan seçimi, okul seçimi, hobi seçimi

Aile içi iletişim ve ilişki sorunlarını düzenlemee

Anne-çocuk, baba-çocuk, kardeş ilişkilerini düzenleme, ergenlerle ilişkilerde zorlanma, arkadaşlık ilişkileri ve sosyal ilişkileri düzenleme

Kurumsal süreçleri geliştirme, iyileştirme ve yönetme

Stresi tanıma ve yönetme, kişiler arası ilişki becerilerinin geliştirilmesi, etkin yöneticilik ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi, olumsuz duyguların iyileştirilmesi