Kuruluşundan itibaren...

bilimselliği, kaliteyi, sevgiyi ve güveni temel değerler olarak benimseyen ÇADEM PSİKOLOJİ, doğumdan yaşlılığa, çocuk, ergen, yetişkin, anne, baba, bireylerin karşılaştığı, zorlandığı veya çözemediği kişisel, ailesel, eğitsel, psikolojik konular ve kurumsal Danışmanlık alanında, uzmanlığı, kalitesi hizmetleriyle fark yaratan öncü bir kuruluştur.

ÇADEM PSİKOLOJİ olarak...

haftanın yedi günü, 09.00- 21.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Seanslarımız tüm dünyada olduğu gibi 50 dakika sürmektedir. İlk görüşme ve değerlendirmelerle test uygulamaları 90 – 120 dakika sürmektedir.

Clouds Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, danışan ile danışman arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içeren, yapılandırılmış, amaca yönelik, danışan ve psikoterapist arasındaki ...


daha fazla bilgi

Clouds Çift ve Aile Danışmanlığı

Çift ve Aile Danışmanlığı

Çadem Psikoloji bünyesinde bireysel olarak ilişki sorunları ile çalışılabileceği gibi, çiftlere ve ailelere yönelik de psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir Çift ve aile terapisi bireysel terapiden daha çok ilişkiye odaklı terapi şeklidir. İliş...


daha fazla bilgi

Clouds Çocuk Danışmanlığı

Çocuk Danışmanlığı

Çocukluk ve ergenlik dönem inde yaşanan sosyal problemler, öğrenme güçlükleri, aile içi çatışmalar ailelerin çocuk & ergen psikolojisi alanında uzman bir psikoterapiste başvurmalarının başlıca nedenleri arasındadır.Çocuk & Ergen psikoterapisi...


daha fazla bilgi

Clouds Ergen Danışmanlığı

Ergen Danışmanlığı

...


daha fazla bilgi

Clouds Cinsel Terapi

Cinsel Terapi

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde her üç kişiden birisi yaşamının bir döneminde bir cinsel işlev bozukluğu olduğunu ortaya koymaktadır. Cinselliğin tabu olarak görülmesi, yasaklanması ve ayıplanması, küçük yaşlardan itibaren verilmesi gereken ...


daha fazla bilgi

Clouds Dil, Konuşma & Ses Terapisi

Dil, Konuşma & Ses Terapisi

Dil ve konuşma bozuklukları pek çok problem türünü içinde barındıran geniş yelpazeli ve multi-disipliner bir alandır. İnsan iletişimini, yenidoğandan yaşlılık dönemine kadar etkileyen dil, bilişsel iletişim, konuşma, ses, rezonans ve yutma bozukluklar...


daha fazla bilgi

Clouds Özel Eğitim Danışmanlığı

Özel Eğitim Danışmanlığı

Özel Eğitim gereksinimi olan çocukların bireysel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, var olan eğitim programının değerlendirilip kişiye özel düzenlemeler yapılması, eğitim sürecinin daha sağlıklı işlemesini ve daha hızlı sonuçlar alınmasını sa...


daha fazla bilgi

Clouds Online Terapi

Online Terapi

Online Terapi Nedir? Online terapi, yoğun çalışma hayatında psikolojik yardım almak için zaman ayıramadığınızda, yaşadığınız yerde psikolog bulamadığınız, içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ofise gelmeyi tercih etmediğiniz ya da gere...


daha fazla bilgi

ÇADEM PSİKOLOJİ olarak...

Gelişim, verimlilik, süreklilik, liderlik, kalite ve memnuniyet değerleri ile Gelecekteki Türkiye’nin dünya çapındaki hedefine inovasyon değerleri ve başarılarıyla katkıda bulunan toplum ruh sağlığını geliştirme misyonuna sahip ÇADEM Psikoloji, ruh sağlığı uzmanları, öğrencileri, ilgilileri, hasta ve danışanları için çözümler sunan öncü bir organizasyondur.

Bebek, çocuk ve ergenleri tanımada

Gelişim ve olgunluk düzeyini saptama, duygusal ve sosyal değerlendirme, zeka, kişilik ve yetenek testleri ile projektif tekniklerin kullanımı

Temel ihtiyaçların saptanması ve temel alışkanlıkların kazandırılması

Beslenme, yatma-uyku, temizlik-tuvalet alışkanlıklarını kazandırma, bebeği memeden kesme, emzik/ biberon/ bezden kurtarma

Duygusal, sosyal ve davranışsal sorunlarla baş etme

Güvensizlik, kimlik karmaşası, saldırganlık, öfke, pasiflik, iletişim kuramama, arkadaş edinememe, ayrılık endişesi, bağımlılık, fobiler, travmalar, takıntılar, yanlış arkadaşlıklar, yalan ve çalma ile başetme

Akademik sorunlarla baş etme

Okula uyum, dikkat dağınıklığı, özel öğrenme güçlüğü, okul başarısızlığı, ve ödev sorumluluğu kazanamama, sınav kaygısı, okul fobisi, motivasyon eksikliği, verimli ders çalışma, meslek seçimi, alan seçimi, okul seçimi, hobi seçimi

Aile içi iletişim ve ilişki sorunlarını düzenlemee

Anne-çocuk, baba-çocuk, kardeş ilişkilerini düzenleme, ergenlerle ilişkilerde zorlanma, arkadaşlık ilişkileri ve sosyal ilişkileri düzenleme

Kurumsal süreçleri geliştirme, iyileştirme ve yönetme

Stresi tanıma ve yönetme, kişiler arası ilişki becerilerinin geliştirilmesi, etkin yöneticilik ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi, olumsuz duyguların iyileştirilmesi

Blog

Güvensiz Bağlanmanın Yükselen Popülerliği: İlişki Terörü

Güvensiz Bağlanmanın Yükselen Popülerliği: İlişki Terörü

Popüler ilişki biçimleri arasında son dönemlerde en çok dikkatimizi çeken konu aslında zorbalığı düşündüren ilişki terörü. Maruz kalınan bu ilişkilerde, partnerlerin kendilerini anlamakta zorlandıkları ve maruz kaldıkları/maruz bıraktıkları duygu durumunu istemeden de olsa sürdürdükleri görülmektedir. Peki bu durumun psikolojik itkileri neler olabilir?


Deprem Deneyimi Üzerine

Deprem Deneyimi Üzerine

Son zamanlarda birçoklarımızın acı deneyimlerine sebep olan ve birçoklarımızın ise korkusu haline gelen depreme dair, insan psikolojisi nasıl çalışır ve ne yapmak gerekir?


Hamilelikte Depresyon

Hamilelikte Depresyon


Doğum Sonrası Depresyon

Doğum Sonrası Depresyon


Çocuk Gelişim Dönemleri

Çocuk Gelişim Dönemleri


Danışandan Hız Alan Yaklaşım

Danışandan Hız Alan Yaklaşım


Duygusal Yeme Alışkanlığı

Duygusal Yeme Alışkanlığı


Bilişsel Davranışçı Terapi - Aaron T.Beck

Bilişsel Davranışçı Terapi - Aaron T.Beck


Narsistik Kişilik Bozukluğu - Kuramcılardan Alıntılar

Narsistik Kişilik Bozukluğu - Kuramcılardan Alıntılar