Makale

Çocuklarda Anksiyete Bozukluğu

Çocuklarda Anksiyete Bozukluğu

28.04.2023

Çocuklarda Anksiyete Bozukluğu

Anksiyete (kaygı, bunaltı) kişilerin gelecekle ilgili henüz olmamış olaylarla ilgili yaşadıkları endişe nedeni ile duygusal ve davranışsal disfigürasyona girdikleri bozukluklardır. Bunların en güçlü yordayıcısı: belirsizliğe tahammülsüzlük.

Anksiyete Çocukalarda Nasıl Oluşur?

Çocukluk yılları insan hayatının en hızlı gelişim yıllarıdır. Bu yıllarda fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimin temelleri atılır. Çocuk çevresini tanımaya çevresindeki ilişkileri kendince anlamaya, olaylara karşı bakış açısı kazanmaya ve olayları yorumlamaya çalışır. Bu gelişim süreci içinde çocuğun içinde bulunduğu çevresel koşullara göre kaygı düzeyi de şekillenmeye başlar.

Kaygı duygusu anne-babasının, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının davranışlarına göre artar veya azalır. Teknolojinin hızla gelişmesi, bilimsel buluşlar, nüfus artışı ve ekonomik sıkıntılar gibi stresi arttıran çevresel faktörler insanların kaygı durumlarını da arttırmaktadır. Organizmanın refahını tehdit eden her durumun bir kaygı oluşturduğu varsayılır. Fiziksel zarar tehditleri, benlik değerine tehditler ve bir bireyin yapabileceğinden fazla performans gerektiren durumlar da kaygı meydana getirmektedir.(Mia PDM)

Çocuklarda Ve Ergenlerde Anksiyete Bozukluğu Neden Kaynaklanır?

Çocuklarda ve Ergenlerde Anksiyete (Kaygı) Bozukluğunun nedeni her yaş grubuna ve bireysel farklılıklara göre değişkenlik gösterebilir. Çocuğun anne-babası tarafından maruz kaldığı aşırı ihmal, aşırı reddetme, özerkliğine saygı duyulmadan aşırı baskıcı, engelleyici, koruyucu tutumlar, diğer yetişkinlerin alaycı tutumları, ödül ve ceza sistemi, çocuğun fiziksel veya psikolojik baskı altında tutulması, eve yeni bir kardeşin gelmesi, anne-babanın tutarsız davranışları, diğer kimseler tarafından zorbalığa maruz kalmak, öğretmen tutumları çocuklarda ve ergenlerde anksiyete bozukluğu oluşmasına neden olabilmektedir.

Bunların yanı sıra gelişim dönemi özelliklerine göre beklenen yüksek ses, karanlık, yalnız kalma, yalnız uyuma, memeden kesilme, tuvalet alışkanlığı, okula başlama, ödevler, sınavlar, arkadaş grubuna dahil olma gibi durumlarda çocuklarda ve ergenlerde anksiyete bozukluğuna neden olabilmektedir. (Moodist H.)

 Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuklarda Neler Görülür?

• Akademik başarısızlık

• Sulu dışkı

• Aşırı terleme

• Tırnak yeme-parmak emme

• Tik/ kekeleme

• Benlik algısında düşme

• Sinir/öfke nöbetleri

• Sosyal işlevlerde yetersizlik

Bütün bunların yanında bir çocuğa anksiyete bozukluğu tanısı koymak için aşağıdaki semptomlardan en az birinin kaygı ve kuruntu semptomları ile birlikte 6 ay süreyle çocukta yoğun bir şekilde ile gözlemlenmiş olması gerekir. (Prof.Dr. Kemal Sayar)

1.Huzursuzluk, aşırı heyecan ya da tasalanma

2.Kolay yorulma

3.İrritabilite, çabuk kızma

4.Kas gerginliği

5.Uyku bozukluğu

Kaynakça

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: Dsm-5.