Makale

Wechsler Zeka Testi Nedir?

Wechsler Zeka Testi Nedir?

20.06.2019

WISC-IV zeka testleri içerisinde geçerliliği ve güvenilirliği en iyi şekilde kanıtlanmış zeka testlerinden biridir. 6-16 yaş arasında uygulanılmakta olan bu envanter 10 temel test ve 5 alt testten oluşmaktadır. WISC-IV bu testlerin arasında en güncel versiyonudur. Test bireysel olarak uygulanmakta ve yaklaşık 1 - 1.5 saat kadar sürmektedir. Okul tarafından öğretmenlerin ve/veya rehberlik bölümünün yönlendirmesi ile uygulanır. Uygulama sonrasında uzman tarafından uzun bir puanlama ve raporlama süreci gerektirir. Sonuca göre çocuğun hangi bilişsel küme içerisinde olduğunu belirtmesinin yanı sıra hangi becerilerinde zorluk yaşadığını, hangi alanlarda daha güçlü olduğunu, akranlarına göre ve/veya kendi becerilerine göre ileri/geri olduğu alanları belirtir. Dikkat becerilerine dair ayrıntılı bir geri dönüş sunar. Farklı kümelerde nasıl bir dağılım gösterdiğine dair önemli bir ipucu sunar.

 WISC-IV Zeka testi psikologlar tarafından hastanelerde veya danışmanlık merkezlerinde uygulanır. Her ne kadar uygulama, puanlama ve raporlama süreci uzmandan uzmana değişmeyecek bir şey de olsa, WISC-IV uygulaması noktasında en ayırt edici kısmın elde edilen bilgileri öğrencinin hayatında nasıl pratiğe dönüştüreceğine dair yönlendirilmesidir diye düşünüyorum. Başka bir ifade ile terimsel bilgilerin öğrencinin hayatında pratiğe dönüştürülmesi denilebilir.

Aşırı tanı (overdiagnosis) denilince akla ilk hiperaktivite gelir. Yani hiperaktif olmayan bir çok çocuk sadece hareketli oldukları için hiperaktif olarak tanımlanmaktadır. Benzer bir işleyiş anne babaları tarafından herhangi bir profesyonel tanılama biçimi olmaksızın üstün olarak sınıflandırılan çocuklarda görülmektedir. Bir çocuğun mutlu ve başarılı olmak için üstün zekalı olması gerekmediğini ve bu üstün grubun yalnızca küçük bir popülasyonu oluşturduğunu unutmamak gerekir.