Makale

Anksiyete: Sebepleri, Semptomları ve Tedavisi

05.03.2018

Anksiyete sinirlilik, korku, endişe ve kaygı gibi bir çok rahatsızlık için üretilmiş bir genel terimdir.


Bu rahatsızlıklar nasıl davrandığımızı ve hissettiğimizi etkiler, ve gerçek fiziksel semptomları ortaya çıkmasına sebep olurlar. Diğer anksiyete türleri günlük hayatı etkilemesine ve kuvvetten düşürmesine rağmen, hafif anksiyete belirgin değildir ve tedirgin eder. İnsanlar testlerden, ezberden bir şeyler anlatmadan, ya da bir sunumdan yani zorlayıcı seylerden önce genellikle endişeyi ya da korkuyu deneyimlerler. Bu hisler kolaylıkla gerekçelendirilebilir ve normal olarak adlandırılabilir. Anksiyete, semptomlar kişinin uyuyabilmesini ya da diğer fonksiyonlarını etkiliyorsa bir problem olarak nitelendirilir. Genel anlamda kişinin tepkileri durum normal olarak adlandırılandan farklı olduğunda orantısızlaştığında anksiyete ortaya çıkar. Anksiyete bir çok spesifik gruba ayrılabilir. En yaygınları kısada aşşağıda tanımlanmıştır.


GENEL ANKSİYETE BOZUKLUĞU (GAB)
Genel Anksiyete Bozukluğu (GAB) belirgin olmayan olaylar, objeler ve durumlar hakkında uzun süreli ve yoğun endişe ve anksiyete olarak tanımlanan kronik bir rahatsızlıktır. GAB hastaları genellikle sağlık, para, aile, iş, yada okul hakkında enişeli ve kaygılı olurlar, ama endişeyi kontrol etmeye çalışmak ve korkutu tanımlamaya çalışmak gibi iki büyük sorunları vardır. Kokruları genellikle gerçekçi değildir ve bekledikleri durumun farklılaşması sonucu verdikleri tepkileri orantısızdır. Hastalar; lişkilerine, sosyal hayatlarına, okullarına, iş yerlerine yani günlük aktivitelerine müdahale edildiği noktada başarısızlık ya da yıkım olacağını düşünürler.


PANİK BOZUKLUK
Panik Bozukluğu ani bir şekilde gelen ve titreme, karışıklık, üşüme, mide bulantısı ya da nefes almada zorluğa sebep olan yoğun dehşet ve korku atakları yaşanan bir çeşit anksiyete bozukluğudur. Panik ataklar 10 dakika içinde aniden yükselme eğilimindedir, ama son bulması saatler sürer. Panik bozukluk genellikle korku verici tecrübelerden ya da uzun süreli stresslerden sonra orataya çıksa spontane olarak da görülebilir. Panik atak kişileri normal bedensel fonksiyonlarıyla iligi aşırı dikkatli olmaya sürükleyebilir ve bunu hayattlarını tehdit eden bir haslatık olarak yorumlayabilirler – Aşırı dikkatlilik arkasından hastalık hastalığı. Buna bağlı olarak, panik ataklar hastaları davranışlarında bekledikleri gelecek atakları reddedetmeye yönelik zorlayıcı değişiklikler yapmaya yönlendirir.

FOBİLER

Fobi bir objeye ya da duruma karşı beslenen nedensiz reddetme ya da korkudur. Fobiler anksiyete bozukluğundan farklı olarak genellenir çünkü bir fobi belirli bir sebeple tanımlanmış korku tepkisidir. Bu korku belki nedensiz ya da gereksiz olabilir, ama kişi yinede ortaya çıkan kaygısını kontrol edemez. Fobilerin uyarıcıları ortamlar, hayvanlar ya da günlük nesneler gibi farklılaşabilir. Örneğin agarafobya (alan korkusu) panik atak veya anksiyetenin gerçekleştiği yerler reddedildiğinde ortaya çıkar. Agarafobikler kendilerini utançtan kaçmaya konumlandırırlar böylece hareketlerini kaçmak konusundaki anksiyetelerini azaltacak davranışlara yönlendirirler.

SOSYAL KAYGI BOZUKLUĞU

Sosyal Kaygı Bozukluğu başkaları tarafından kötü anlamda yorumlanacaklarına ya da toplum tarafından utandırılacağına karşı duyulan kokuyla tanımlanan bir çeşit sosyal sosyal fobi örneğidir. Bu bozukluk, sahne korkusu, yakın ilişki kurma korkusu ve utandırılma korkusunu
içerir. Aynı zamanda günlük hayatın ya da toplum kurallarının gerektirdiği iletişimlerden kaçınmaya sebep olur.

OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK(OKB)

Obsesif- Kompulsif Bozukluk (OKB) rahatsızlık verici ve zorlayıcı bir takım düşünce ve davranışların tekrarlılığını içeren bir çekir anksiyete bozukluğudur. OKB hastaları genellikle dürtülerinin sebepsiz ve yersiz olduğunu bilirler ve anksiyetelerini azaltırlar. Genellikle, OKB hastaları kesinlikle yürümeleri gerektiği gibi batıl inançlar geliştirebilirler. OKB hastaları aynı zamanda genellikle elleri ya da eşyaları hakkında temizliğe saplantılı insanlardır ya da anahtarları, ışıkları, ocağı kontrol etmek gibi saplantıları vardır.

POST- TRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU (PTSB)

Post-Travmatik Stres Bozukluğu (PTSB) askerlik anıları, tecavüz, rehinelik durumları ya da ciddi kazalar gibi geçmiş travmaların sonucu olarak ortaya çıkan bir anksiyete bozukluğudur. PTCB genellikle bir takım uyarıcıların geçmiş anıları geri getirmesine, davranış değişiklikleri yaratmasına sebep olur.


AYRILMA ANKSİYETESİ BOZUKLUĞU

Ayrılma anksiyetesi bozukluğu kişinin çocukluğunda güvenli ya da korunaklı hissettiği kişiden ya da yerden ayrılması sonucu ortaya çıkan yüksek seviyeli anksiyeteyle tanımlanır. Bazen ayrılma panikle ya da tepki aşırı ve uygun olmayan şekilde gelirse dikkate değer bir
rahatsızla sonuçlanır.