Makale

Kendimi Sürekli Yorgun Hissediyorum

12.03.2019

Kronik yorgunluk; dinlenme/uyuma ile geçmeyen, fiziksel muayene ve tedavi ile düzelmeyen, uzun süreli devamlılığa sahip halsizlik durumu olarak açıklanmaktadır. Bazı durumlarda ise fiziksel hastalık belirtileriyle (baş/vücut ağrıları, kas ağrıları, hahif ateş vb.) de seyretmektedir.

 

Kronik yorgunluğa sahip kişiler hayatlarını sürekli:

  • Halsiz ve demotive olarak,
  • Bir şeyler yapmaktan yakınarak,
  • Hareket etmeleri gereken durumlardan kaçınarak,
  • Yeni deneyimler edinmekten uzak durarak,
  • Dikkat süreleri kısıtlı olarak geçirmektedirler.

 

Tüm bu süreç ise kişilerin günlük hayat işlevselliğini düşürmektedir. Günlük hayat işlevselliğinde düşüş yetersizlik ve başarısızlık hislerini doğurduğu için bu kişilerde kaygılı ve depresif ruh hali görülme olasılığı artamaktadır.

 

Bilişsel Davranışçı Terapi ile çözüme gidilebilen bu durumun tedavisi için; kişilerin işlevsel olmayan, kişileri sağlıksızlaştıran düşünceleri ve hisleri ile çalışılmaktadır. Bu terapi ekolünde, düşünceleri ve hisleri daha işlevsel ve pozitif düşünceler ile yer değiştirilip sorunlara sağlıklı çözüm yolları bulmak hedeflenmektedir.

Uzman Klinik Psikolog

Başak Soğancı