Makale

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Nelerdir

01.01.1970

Yaygın gelişimsel bozukluk, karşılıklı toplumsal etkileşimde, imgesel işlevlerde, sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinde, gelişim ve nitelikte bozulma ile belirir.

Bu bozuklukların en iyi bilineni otistik bozukluk olup; sosyalleşme, dil, iletişim ve diğer birçok etkinlik ve ilgi alanını etkileyebilen, bir bozukluk olarak tanımlanabilir.

Klinik belirtilerin şiddetinin, bireyden bireye değişiklik göstermesi nedeniyle otistik yelpaze içinde en hafiften, en ağıra kadar değişik şiddette otistik davranış özellikleri görülebilir.

1980 öncesinde Amerikan Psikiyatri Birliğinin sınıflandırmasında yaygın gelişimsel bozukluklar çocukluk şizofrenisinin bir alt tipi olarak sınıflandırılmaktaydı. Amerikan Psikiyatri Birliği, 1994 yılında yaygın gelişimsel bozuklukları 5 bozukluktan oluşan bir grup olarak sınıflandırmıştır.

Yaygın gelişimsel bozukluklar DSM IV te aşağıdaki gibi geçmektedir;

Otistik Bozukluk; Bakınız Otizm

Rett Bozukluğu;

Yalnızca kızlarda ortaya çıkar ve tipik özellikleri içerir. Örneğin, başının büyümesinde yavaşlama, el hareketlerinin azalması ve garip el hareketleri

Çocukluğun Tümleşik Olmayan (Dezintegratif) Bozukluğu; Temel özelliği, 2 yıllık belirgin normal bir gelişim döneminin ardından, bir çok işlevsellik alanında belirgin gerilemenin olmasıdır. Bu durum Heler Sendromu, bebeklik demansı ya da Dezintegratif Psikoz olarak da adlandırılmaktadır.

Asperger Sendromu;

Duygularını idare ve ifade etmede zorluk, empati eksikliği ve toplumsal ipuçlarını anlamada zorluk çekerler. Bu çocuklar; ciddi, derin düşünceli, bencil, aşırı içe dönük ve zamanından önce olgunlaşmış görüntüye sahiptirler.

Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk ( Atipik Otizmi de kapsar) Karşılıklı toplumsal etkileşimde ağır ve yaygın bir gelişimsel bozukluk olmasının yanı sıra sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinin gelişmesinde bir bozukluk olmasına ya da basmakalıp davranış, ilgiler ve etkinlikler bulunması.