Makale

Gelişimsel Gerilik ve Sınırlılıklar

01.01.1970

Gelişim geriliği süt çocukluğu ve okul öncesi dönemlerde kendini gösterir. Bu çocukların çoğu tüm gelişim alanlarında yavaş bir gelişme gösterirler ve takvim yaşına göre geri kalırlar.

Gelişim Geriliğinde Erken Tanının Önemi

Erken tanı erken rehabilitasyon olanağı sağlar, bu da gelişimi olumlu yönde değiştirir. Erken rehabilitasyonun amacı, nedeni ne olursa olsun, yavaş olan gelişme hızını mümkün olan en yüksek düzeye çıkarmaktır. Beyin gelişimi ve olgunlaşmanın en hızlı olduğu erken çocukluk evreleri zeka gelişiminin en önemli dönemidir. Bu dönemdeki uyaran eksikliği dahi tek başına gelişimde duraklama ve geri kalmaya neden olmaktadır. Bu bakımdan rehabilitasyon ne kadar erken başlarsa o kadar faydalı olur.

Ailenin erkenden bilgilendirilmesi çocuğuna göstereceği ilgiyi olumlu yönde artırarak, onun gelişimini hızlandırabilir. Ailenin şaşkınlık ve endişe içinde dolaşması ve gereksiz pahalı araştırmalar yapması önlenebilir.

Okul öncesi yaşlarda gelişim geriliğine dikkat çeken en sık belirtiler şöyle özetlenebilir;

İlk aylarda;

  • Emme güçlüğü
  • Hareket azlığı ya da aşırı hareket
  • Çevresel uyarılara işitsel veya görsel tepkilerin zayıf olması veya olmaması

6 aydan sonra ;Oturma, emekleme ve yürümede gecikmeler

2-3 yaşında ; Dil gelişiminde gecikme ve davranış bozukluğu

4-6 yaşında ; Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite

Dil gelişiminde gecikme ve davranış bozukluğu gelişimsel geriliğin dikkat çeken en çarpıcı belirtileridir.