Makale

Otizm ve Eğitim

01.01.1970

A. Aile eğitimi: Otistik çocukların tedavisinde olarak aile kullanılabilir. Ayrıca otistik çocukların özellikleri ve ailenin tutumları konusunda aileler mutlaka eğitilmelidir.

B.Eğitimsel yaklaşımlar:

Eğitim: Burada otistik çocuklara özel eğitim programları uygulanır. Otistik çocuğun yapacağı görevler ve kazandırılması gereken hedefler çocuğun performansına göre belirlenmektedir. Grup içinde grup yaşamına hazırlayıcı kurallar konur. Kişinin kendine bakım becerileri, yemek hazırlama, alışveriş gibi beceriler kazandırılması amaçlanır.

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE KULLANILAN YAKLAŞIMLAR

Otizmde Duyusal Yaklaşımlar,duyusal yaklaşımlar arasında oral motor terapi, işitsel entegrasyon, duyusal entegrasyon yer almaktadır 

Otizmde Davranışsal Yaklaşımlar, Lovaas Yaklaşımı;

Bu yaklaşım, Los Angeles’ daki Californiya Üniversitesi psikologlarından Dr. O. Ivar Lovaas’ ın çalışmasını temel alır. Lovaas’ ın 1980’ li yıllarda elde ettiği bulgular ve bu tedaviyi otizmli çocuklara uygulayarak aldığı başarılı sonuçlar, bu davranışçı tedaviye saygınlık kazandırmıştır. Lovaas terapisi bir çok karmaşık öğeden oluşan bir tedavi yöntemidir. Pekiştireç kullanımı, uyarıcılar, uyarıcıları besleme, veri alma ve beceriyi kazanma bunlardan bazılarıdır.

PECKS (Picture Exchange Communication System) Yaklaşımı;

Pecks yaklaşımı, Delaware otizm programı içinde Bondy ve Frost tarafından 1994 yılında geliştirilmiştir. Pecks’in en önemli özelliği iletişimi çocukların başlatması ve çocuktan çalışmaya yönelik sonuçların çabuk alınmasıdır. Sistem kartlarla çalışma sistemine dayanır.

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) Yaklaşımı;

Bu program 1996 yılında Schopler ve Reichler tarafından geliştirilmiştir. Programın temel felsefesi, otizmli çocukları ve ailelerini anlayıp onlara yardım etmektir. Amacı evden başlayarak sınıfta, okulda, yakın çevrede, daha sonra da iş ve boş zaman faaliyetlerinde yardımsız, destekle veya az destekle çocuklara bir gelecek hazırlamaktır. Bu program, uzmanlar ile ailelerin işbirliğine dayanır.

Etkileşimsel Oyun Terapisi

Floor Time

Portage