Makale

Fonolojik (Ses Bilgisel) Bozukluk

01.01.1970

Fonolojik bozukluk nedir?

Bu rahatsızlığı olan çocuklar tipik olarak konuşma sırasında bazı sesleri atlama, yerine başka sesler söyleme veya düzensiz söyleme eğilimindedir. Örneğin Hasan yerine Hasa denilmesi, kap yerine pak denilmesi, “kitap” yerine bir sefer “kipat”, bir sefer “tipak” diyebilir ve bazı seslerin çıkartılamaması tarzında olabilir.

Fonolojik bozukluk ve Artikülasyon bozukluğu arasındaki farklar nelerdir?

Artikülasyon bozukluğu, bir konuşma bozukluğu iken fonolojik bozukluk, bir dil bozukluğudur.

Artikülasyon bozukluğunda hatalar tutarlılık gösterirken, fonolojik bozuklukta hatalar tutarsızdır.

Artikülasyon bozukluğunda hedef ses, kişinin dağarcığında bulunmazken, fonolojik bozuklukta hedef ses kişinin ses dağarcığında bulunabilir.

 

Yaygın bir sorun mudur? Düzelir mi?

Yapılan birçok araştırmada fonolojik sorunların çocukluk döneminde oldukça sık olduğunu ifade edilmektedir. Müdahale edilmediği durumlarda bile kendiliğinden düzelmeler çok sıktır. Yapılan bir çalışmada sıklığı 5 yaş çocuklarında %7-8 civarındayken 17 yaşında % 0.5 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar fonolojik bozukluğu olan çocukları yüzde 90’nından fazlasının yaşın ilerlemesi ile birlikte düzeleceği anlamına gelmektedir. 

Tedavi edilebilir mi?

Her ne kadar yaşın ilerlemesi ile sıklıkla kendiliğinden düzelen bir sorun gibi görünmesine rağmen çocuğun ifade ettiği kelimelerin anlaşılmaması arkadaşlarından dışlanma sürecine neden olabilir. Zaman içerisinde öz güven ve öz saygı azalabilir. Bu nedenle tedavi edilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Diğer konuşma bozukluklarında olduğu gibi ek başka bir psikiyatrik rahatsızlık yoksa ilaç tedavisinin yeri yoktur. Tedavi konuşma dil terapisi uzmanları tarafından uygulanacak konuşma terapileri ile sağlanır ve uygulamaların başarısı oldukça yüksektir.

Nasıl tedavi edilir?

Fonolojik (Sesbilgisel) bozukluğu tedavisinde dil ve konuşma terapisi uygulanır. Çocuklara uygulanan terapilerde belirli seslerin nasıl oluşturulacağı öğretilir.