Makale

Ses Terapisi

01.01.1970

SES BOZUKLUKLARI

Normal Ses:Duygu ve düşüncelerimize en iyi bir şekilde uyum gösterebilen, kulağa hoş gelen bir kalitede, uygun bir dengede oral ve nazal rezonansa sahip, yeterli gürlükte, yaş, cinsiyet ve beden yapısı ile uyumlu tını seviyesinde olan sestir.

Problemli ses: Dinleyeni rahatsız eden, konudan dikkati dağıtan, iletişimi bozan ve konuşanın anlaşılmasını zor hale getiren sestir.

Ses Bozukluğu: Sesin bir veya birden fazla parametresindeki tını, şiddeti, kalitesi, rezonansı, melodisi vb) bozulmalardır.

Ses Problemleri

 • Tını Problemleri : Yüksek-Düşük-Dar aralıklı-Kırılmalı
 • Gürlük Problemleri : Yüksek -Düşük
 • Rezonans Problemleri : Hipernazal-Hiponazal

Kalite Problemleri : Hışırtılı-Hırıltılı-Pürüzlü-Sert-Boğuk-Kısık

Ses bozukluğu organik ve /veya non-organik (fonksiyonel) olabilir.

Bunlar:

Primer organik nedenler : Larengeal, velofarengeal, oral-nazal kavite ve işitme problemine bağlı Vokal misuse/abuse sonucu sekonder organik değişiklikler Problemin oluşumunda predispozan faktörler: Allerji-septum deviasyonu, kronik farenjit,pubertel değişim.

Tanı ve Degerlendirme: Detaylı hikaye alınması, postüral degerlendirme, fizik muayene, laboratuvar tetkikleri ve ses ve konuşmanın sistematik değerlendirilmesini içerir.

Tedavi / Terapi Yöntemleri:

Medikal, cerrahi ve ses terapisi :

Ses Terapisi:

 • Uygun düzeyde fizyolojinin anlatılması
 • Dinleme eğitimi
 • Doğru sesi çıkartma ve kullanma eğitimi
 • Negatif pratik
 • Yeni vokal model habitasyonu
 • Vokal abuse/ misuse modifikasyonu/eliminasyonu
 • Sosyo-emosyel problemin düzeltilmesini içerir.

Ses Terapisinde Prognozu Etkileyen Faktörler

 • Bireye veya problemin özelliğine
 • Terapinin süresine Terapi tekniğine
 • Uygulayıcıya bağlıdır