Makale

Psikoterapi Yaklaşımlarımız

01.01.1970

OYUN TERAPİSİ
Oyun terapisi, çocukların oyun ve oyuncaklar aracılığı ile ihtiyaçlarını ifade etmelerine yardımcı olan terapi yöntemidir. Çocuklar kendilerini güvende hissettiren bir terapist eşliğinde oyun oynamaya cesaretlendirilirler. Çocuklara duygusal sorunlarını sözel olarak ifade etmekte zorlandıkları için yaşadığı zorlukları çeşitli oyuncaklarla oynayarak gösterme fırsatı sunulur. Çocuk yaşadığı sıkıntıları, duygularını oyun aracılığıyla ifade eder. Oyunla duygularını ifade edebilme fırsatı bulan çocuk anlaşılmış hisseder, yaşadığı olumsuzluklarla baş etmeyi öğrenir. Çocuk duygusal sorunlarını yansıtan oyuncakları seçer ve oyununu yaratır. Oyun ilerledikçe gelişir ve sorunla ilgili anlama ve rahatlık sağlanana kadar devam eder.

KUM TERAPİSİ
Kum Terapisi, bir çeşit oyun terapisi tekniğidir. Bu teknikte kum, su, minyatür oyuncaklar ve kum tepsisi ya da havuzu kullanılır. Kum terapisi, çocuk danışanlarla çalışıldığı gibi duygularını sözel yolla ifade etmekte güçlük yaşayan kişiler için oldukça etkili bir terapi yöntemi olduğu için yetişkinlerle de çalışılmaktadır. Danışan, küçük minyatürler yolu ile kum üzerine çatışmalarını ve bilinçdışı süreçlerini yansıtır. Bilinçdışının yüzeye çıkmasıyla birlikte bilinçdışı ile bilinç arasında köprü kurulur. Bu durum iyileşmeye ve kişide değişime yol açar.

KUKLA ve SANAT TERAPİSİ

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ
Bilişsel davranışçı terapi, kişilerin kendilerine sıkıntı veren bir durumla ilgili bakış açılarını, olaya yükledikleri anlamların duygu ve davranışlarını nasıl etkilediğini ele alan bir terapi yaklaşımıdır. Terapist ve danışan, terapide çarpıtılmış ve gerçekçi olmayan inanışları, düşünceleri ve davranış örüntülerini işlevsel olanlarla değiştirmeyi hedefler.

PSİKODİNAMİK TERAPİ
Psikodinamik yaklaşım erken dönem yaşantılarının kişilik örgütlenmesi ve kişilerarası ilişkiler üzerinde belirleyici olduğunu savunan bir terapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda kişinin günlük hayatta yaşadığı sorunların temelinde bilinçdışı süreçlerden kaynaklandığı üzerine odaklanılır. Terapide, kişinin erken dönem ilişkilerinden kaynaklanan çatışmalarına karşı farkındalık kazanması ve geçmişin bugün üzerindeki etkilerini fark etmesi amaçlanmaktadır.

ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ
Çözüm odaklı terapi sürecinde danışanın ulaşmak istediği hedeflere ve güçlü yanlarına odaklanılmaktadır. Bu yaklaşımda bugüne ve geleceğe odaklanılmaktadır. Geçmiş önceki başarıların hatırlanması için üzerinde durulan bir zaman kavramıdır. Terapide, problemin kökenini araştırmak yerine çözüm için gereken adımlar ele alınarak somutlaştırılır ve kişinin daha önce benzer sorunlarla başa çıkabildiği durumlara odaklanılarak danışanın kendi kaynağını keşfetmesi amaçlanmaktadır.

EMDR
EMDR terapisi farklı terapi yaklaşımlarını da kullanan bütünleyici bir terapi tekniğidir. Bu teknikte göz hareketleriyle, işitsel ya da dokunsal uyaranlarla beynin sağ ve sol tarafına yönelik çift taraflı bir uyarım sağlanmaktadır. Bu yöntemle kişinin travmatik deneyimlere bağlı olumsuz duygu, inanç ve beden duyumlarının duyarsızlaştırılarak yeniden işlenmesini amaçlanmaktadır. EMDR terapisi sadece yaşanan semptomları ortadan kaldırmaz bunun yanı sıra travmatik anılara ait negatif inançları pozitif inançlar ile değiştirir.