Makale

İSTİSMAR

01.01.1970

İSTİSMAR

Dünya Sağlık Örgütü negöre “Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir ”

Bu istismar ve ihmalin açıklanması konusunda bir çok ülke yönetimi kendi yasal tanımlarını yapmıştır. 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre; “18 yaşın altındaki her insan çocuk sayılır”.

Cinsel istismara maruz kalan kız ve erkek çocukların oranı birbirine çok yakındır.

Çocuk istismarı türleri :

Fiziksel istismar: Fiziksel istismar, bir yetişkinin çocuğa bilerek isteyerek, sistemli bir biçimde uyguladığı bedene yönelik şiddettir. Bu davranıştan sonra genellikle uygulayan kişi çocuk için tıbbı yardım alır. Bunun için geç başvururlar. Çocuğun eski yaralarının çokluğu da istismarı düşündürür.

Cinsel istismar: Çocukların cinsel yollarla istismar edilmesidir. İntihar girişimi, okuldan kaçma, antisosyal davranış bozuklukları çocukta istismarın sonucu olarak görülebilir. Daha küçük çocuklarda cinsel istismara verilen tepkiler daha karmaşık olabilmekte, aile bireyleri davranışların nedenini anlamakta zorlanabilmektedir.

Duygusal istismar: Çocuğun psikolojik olarak sözel yolla istismar edilmesidir.Azarlama, hakaret etme, küçümseme, tehdit etme, suçlama, yokmuş gibi davranma, çocukla alay etme duygusal istismarlardan bazılarıdır. İstismar tiplerinden biri tek başına olabileceği gibi birden fazlası da bir çocuğa uygulanabilir. Özellikle duygusal istismar hemen her zaman diğer istismar tipleriyle beraber uygulanmaktadır.

Çocuklar muayene sırasında neler söylerler?

Çok küçük çocuklar bileyaşadıkları önemli olayları, aradan uzun süre geçmesine karşın doğruhatırlayabilirler. Olayın anımsanması, olayın karmaşıklığına, çocuğunkatılımına, duygusal etkisine, çocuğun sözcük, bilgi düzeyine göre değişir.Kişiler ve yerden çok aktiviteleri hatırlarlar. Özellikle küçük çocuklardazaman kavramı gelişmemiştir.

Özellikle okul öncesi çocuklar farklı görüşmelerde farklı (tutarsız) ancak %90 oranında doğru bilgiverirler (parçalı hafıza). Görüşme öncesinde yapılan görüşme ve yönlendirmelernedeniyle özel sorulara yanlış yanıtlar verebilirler. Açık uçlu sorularaerişkinler kadar (%94) doğru yanıt verirler.

Çocuğunuzun tacize uğradığını nasıl anlayabilirsiniz?

1. Cinsel bölgelerinde sağlık açısından sorun (kızartı, kaşıntı, ağrı vb.)oluştuysa,

2. Dokunmaya tepki gösteriyorsa,

3. Fiziksel nedenlerle alakalı olmayan karın ağrıları varsa,

4. Huzursuzsa,

5. Gece uykuları bozulduysa,

6. Altını ıslatma başladıysa,

7. Banyo yapma isteği yoğunlaştıysa,

8. Yaşından büyük cinsel davranış ve sözler içindeyse,

9. Mastürbasyon süreklilik kazanıyorsa ve açık hale geldiyse,

10. Cinsel oyunları abartılı oynuyorsa,

11. Evden kaçmayı düşünüyorsa,

12. İntihar eğilimi gösteriyorsa,

13. Yemek düzeninde sorun yaşıyorsa,

14. İçine kapanıp eski şeylerden zevk almıyor arkadaşlarından uzaklaşıyorsa,

15. Huysuzsa, saldırganlık gösteriyorsa,

16. Genel olarak başarısında düşüş varsa,

17. İnsanları düşman gibi görüyorsa,

Mutlaka bir uzmana danışarak durumu araştırın. Tacize uğrayan çocuk kesinlikle yalnız bırakılmamalıdır.

Unutmayın ki taciz ciddi bir konudur ve bu konuda lütfen uzmanlara danışmaktan çekinmeyin.

Maalesef çocuklar ailesinin öz bireyleri tarafından bile tacize uğramaktadırlar. Bunun başınıza gelmeyeceğini düşünmeyin.

Uyanık, açık ve tedbirli olun ve çocuğunuza da bunu öğretin. Ancak tüm bunları paranoya derecesine getirmeden, gerektiğinde danışarak, sağduyuyla çözmeye çalışın.

Bunları konuşalım, çocuklarımızı, aileleri, eğitimcileri bilinçlendirelim ki gizli saklı olmaktan çıksınlar ve bunu yaşayan insanlar bunun kendi suçları olmadığını anlasınlar ve anlatsınlar. Dışarıda savunmasız bir çok çocuk var göstereceğimiz duyarlılıkla onların hepsine el uzatalım.