Makale

OKB (Takıntı-Zorlantı Hastalığı)

01.01.1970

Obsesif kompusif bozukluk (OKB) bireyin istenmeyen düşünceler karşısında (Ör: Ellerini yıkamazsa başına kötü bir şey geleceği düşüncesi) kendisini göstermek/uygulamak zorunda hissettiği birtakım zorlayıcı davranışlardır (Ör: Ellerini defalarca yıkamak).Ergenlerde görülen OKB’nin ardında çoğu zaman mükemmeliyetçi, ergenin kapasitesinin üzerinde beklentileri olan, aşırı eleştirel, yargılayıcı ve memnuniyetsiz ebeveynlik modelleri bulunmaktadır. OKB tedavi edilmediği takdirde ilerleyebilmekte ve bireyin yaşam kalitesini düşürmektedir.Ergende görülen takıntılı düşüneler ve buna bağlı yapmadan duramadığı birtakım davranışlar gözlemleniyorsa gecikilmeden psikolojik destek alınmalıdır.