Makale

Geniş Aile Sorunları

01.01.1970

GENİŞ AİLE SORUNLARI

Yalnız bir daire içerisinde birden fazla jenerasyonun ve/veya evli çiftlerin birlikte yaşadığı bir aile sistemidir. Birden fazla çekirdek ailenin aynı evi paylaştığı bir durum söz konusudur. Bu paylaşım üç kuşağı (aile büyükleri, çocukları ve torunları) içerebileceği gibi, evli kardeşlerin de bir arada yaşadığı şekli içerebilir. İletişim; hayatın her alanında büyük önem taşıdığı gibi, geniş ailelerin yaşamlarında da ciddi bir önem taşır. Aynı evin içerisindeki iletişim kopuklukları birçok yanlış anlaşılmayı doğurabilir ve bu yanlış anlaşılmalar da belli bir süre sonra aile içi problemlere sebebiyet verebilir.

Kaynaklar:

ÇALIŞKAN; N., ASLANDEREN; M.(2014). Aile İçi İletişim ve Siber Yaşam: Teorik Bir Çözümleme Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15,Sayı 2,Sayfa 263-277