Makale

Boşanma Süreci

01.01.1970

BOŞANMA SÜRECİ

Evlilik ilişkide sorun yaşamayan çiftler için önemli bir doyum ve mutluluk kaynağıyken, bazı çiftler için pek çok olumsuzluğu beraberinde getirmektedir. Yapılan araştırmalarda mutsuz bir evliliği sürdürmenin  genel mutluluk, yaşam doyumu, özgüven ve genel sağlıkla olumsuz yönde ilişkili olduğu gösterilmiştir (Hawkins, 2005).

Boşanma, kişilikleri, sosyo-kültürel değerleri, alışkanlıkları ve tepkileri ile birbirine uyum sağlayamayan, bir arada iken herhangi biri ya da her ikisinin de sosyal, mesleki sorunlar yaşadığı; fiziksel ve ruhsal şikayetler geliştirebildiği kişilerin ayrı ayrı daha sağlıklı olabilmesi temeline dayanmaktadır.

Hem boşanma süreci hem de boşanma sonrası süreç incelendiğinde kadın ve erkeklerin büyük çoğunluğunun; boşanma sürecinin tamamını, duygusal ve psikolojik anlamda zorlukların yaşandığı, kızgınlık duygusunun yoğun olduğu, destek ihtiyacının sık görüldüğü, boşanmaya hazırlık, boşanma gereklerine uyum anlamında sıkıntılı bir dönem olarak değerlendirdikleri görülmüştür.

Evliliğin bitmesine neden olan sebepler arasında en çok karşılaşılanlar şu şekilde sıralanabilir; ekonomik sorunlar, eşlerin sosyo-kültürel yapı farklılıkları, eşler arasındaki cinsel problemler, iletişim eksikliği, eşlerden birinin ihaneti, aile içi şiddet, eşler arasındaki ilgide azalma, ailelerin aşırı müdahalesi, eşlerin ailelerine bağımlı olmaları, yaş farkının fazla olması. Ek olarak, erken yaşta yapılan evlilikler, aile baskısı ile evlendirmeler, psikiyatrik sorunlar, uyuşturucu, alkol ve kumar alışkanlığı da boşanma riskini arttıran faktörler arasında yer almaktadır.

Boşanma; evli çiftlerin hayatında verdiği en zor kararlardan biridir fakat yaşanan sorunların boyutuna ve derinliğine göre boşanma, kimi zaman çiftin vermesi gereken en sağlıklı karardır. Önemli olan çiftin doğru karar verip vermediğini bilmesi, verdiği karardan pişmanlık duymaması, tüm çözüm yollarını denediklerini bilmeleridir. Çiftlerin bu süreci en az zararla atlatmalarını sağlamak için bir uzmandan destek almak faydalı olacaktır.

Kaynakça:

Aktaş, Ö.(2011). Boşanma Nedenleri ve Boşanma Sonrasında Karşılaşılan Güçlükler. Dokuz Eylül Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.

Hawkins, D. N. (2005). Unhappily ever after: Effects of long term, low quality marriages on well-being. Social Forces.

Şen, B.(2013). Boşanma Süreci ve Arabuluculuğu. Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.