Makale

İlişkide Kültürel Farklılıklar

01.01.1970

EVLİLİKTE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR

Farklı kültürlerde yetişmiş ailelerin gelenekleri, yaşam tarzları, beklentileri ve benzer durumlara karşı bakış açıları birbirinden çok farklı olabilmektedir. Kişisel beklentilerimizden, ailenin ve toplumun beklentilerine kadar uzanan bir dizi toplumsal öğreti ve değer yargısı içinde, bu farklılıklar zaman zaman büyük sorunlara, iletişim ve uyum problemlerine yol açabilmektedir.

Evliliğin başlarında sorun gibi görülmeyen kültürel farklılıklar, ilişki devam ettikçe ilişkiye zarar verebilmektedir. Eşler arasında değiştirilemeyen alışkanlıklar önce gerginliğe, ilerleyen zamanlarda da şiddetli geçimsizliğe kadar birtakım sorunlara neden olabilmektedir.

Kültürel yaklaşımların, alışkanlıkların ısrarla devam etmesi ilişkinin uyumlu devam etmesi noktasında çiftleri zorlamaktadır. Çünkü evlilikte bireysel değil, ortak kararlar verildiği sürece ve eşler birbirine uyum sağladığı düzeyde ilişki sağlıklı bir şekilde devam etmektedir.

Mutlu evlilikler ve boşanmalar üzerinde yapılan araştırmalar en önemli geçimsizlik sebeplerinden birinin kültürel uyumsuzluk olduğunu göstermektedir.

Kültürel Farklılık Sorun Olmaktan Nasıl Çıkar?

  • Çiftin birbirlerine saygılı davranması en önemli kuraldır.
  •  Çiftleri uzlaşmacı olması ve ilişkilerini devam ettirme konusunda istekli ve kararlı olması gerekir.
  • Sevgi ve hoşgörü kültür çatışmasıyla ilgili yaşanabilecek problemlerin azalmasına yardımcı olacaktır.
  • Eşlerin farklı bakış açılarına saygılı ve değişime açık olmaları gerekir.
  • Çiftlerin çekirdek bir aile olduklarının farkında olması ve kendi ailelerinin ilişkilerine müdahale etmemeleri gerektiğini bilincinde olması önemlidir. Geniş aile ile eş arasında sınırlar ve kararlı duruş sergilemek faydalı olacaktır.
  • Yaşamla ilgili kararları sorgulamadan geleneklere bağlamak yerine iki tarafın da fikirlerine saygı duyarak ortak kararlar vermek gerekir.
  • Eşin duygu ve düşünceleri ile empati kurmak ilişkilerin daha güçlü olması konusunda yardımcı olacaktır.

 

Kaynakça:

Çetin, İ.(2017). Evlilik ve Kültürel Farklılıklar. Makale Kütüphanesi

https://www.tavsiyeediyorum.com/makale