Makale

İletişim Problemleri

01.01.1970

İLETİŞİM PROBLEMLERİ

 Aileleri sağlıklı ve güçlü kılan en önemli etkenlerden biri sağlıklı iletişim konusundaki becerileridir. Ailedeki tüm fertlerin birbirlerine karşı açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmaları hayattan daha fazla zevk almalarına ve daha mutlu hissetmelerine katkı sağlar.

    Ailede sağlıklı iletişimi engelleyen bazı durumlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Aile içerisinde önemli sayılan ve konuşulması gereken konuları geçiştirerek yüzeysel bir şekilde konuşma,
  • Karşı tarafı dinlemeden düşüncelerine gerçekçi olmayan yorumlarda bulunma,
  • Geçmişteki kötü anıları yerli yersiz su yüzüne çıkarma,
  • Karşı tarafı suçlayıp, eleştirerek, olumsuz değerlendirmelerde bulunarak bireyler üzerinde baskı kurma,
  • Yapılan küçük hataları abartıp karşı tarafın fikirlerine değer vermeyip alay ederek onu küçük düşürmeye çalışma,

      Burada bahsedilen durumlar göz önünde bulundurulduğunda sağlıklı ve mutlu bir ailenin sağlanabilmesi için iletişimin aile kurumundaki temel gereksinim olduğu ifade edilebilir.

Kaynaklar:

Çalışka; N., Aslanderen; M.(2014). Aile İçi İletişim ve Siber Yaşam: Teorik Bir Çözümleme Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15,Sayı 2,Sayfa 263-277