Makale

Çalışan Destek Programı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

01.01.1970

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında yapılan çalışmalar günümüzde kurumların kar etme kapasitelerinin sürdürülebilirliğinin büyük oranda çalışanların performans ve verimliliklerine bağlı olduğunu göstermektedir.

Çalışanın performans ve verimliliğini etkileyen en temel faktörlerin başında “İşte Var Olamama” (Presenteeism), “Devamsızlık” (Absenteeism), “İş Yeri Stresi”, “İşe Olan Tutku” ve “Yaşam Memnuniyeti” gelmektedir. 

Hazırlanan rapora göre sadece bir çalışanın kapasitesinin altında performans göstermesi, kuruma o çalışanın yıllık maaşının %400’ü kadar maliyet kaybı getirebilmektedir (CVCheck Report, 2017). Çalışan Destek Sistemi sunduğu hizmetlerle kurumlara performans düşüklüğü nedeniyle oluşabilecek maddi kayıpları minimize etme faydası sağlamaktadır. 

İşte Var Olamama 

Çalışanın ofiste fiziksel olarak bulunması fakat sağlık veya kişisel problemlerinden dolayı işinde kapasitesinin altında performans göstermesi durumudur Çalışan Destek Programı sunan şirketlerde işte var olamama %50 oranında azalmaktadır 

Devamsızlık 

Çalışanın kişisel veya fiziksel problemlerle başa çıkamadığında sık sık işe gelmeme, geç gelme gibi davranışlar gösterdiği durumlardır Çalışan Destek Programı sunan şirketlerde devamsızlık %58 oranında azalmaktadır. 

İş Yeri Stresi 

Çalışanın ofis şartlarından veya işin özelliklerinden kaynaklı yaşadığı zorluklardan doğan ve stres, depresyon, tükenmişlik sendromu gibi sorunların sonucunda ortaya çıkan tepkidir Çalışan Destek Programı sunan şirketlerde iş yeri stresi %41 oranında azalmaktadır. 

İşe Adanmışlık 

Çalışanın işine karşı duyduğu tutku ve motivasyonu ile sorumluluklarına daha enerjik ve adanmış olarak bağlı olmasıdır. Çalışan Destek Programı sunan şirketlerde işe adanmışlık %28 oranında artmaktadır. 

Yaşam Memnuniyeti 

Çalışanın iş yerindeki varlığının yanı sıra özel hayatının da yolunda gitmesi, iş yaşam dengesinin sağlıklı olarak kurulabilmesidir. Çalışan Destek Programı sunan şirketlerde yaşam memnuniyeti %57 oranında artmaktadır.