Burcu Özbaş

Uzman Psikolog

Uzmanlık alanları: Bireysel Terapi , Ergen Danışmanlığı (12-17 yaş)

Burcu Özbaş

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde onur derecesi ile tamamlayan Burcu Özbaş; ardından %100 burslu eğitim hakkı kazanarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Bölümü’nden yüksek lisans derecesini almıştır. İnsan kaynakları alanında edindiği deneyimlerinden yola çıkarak; kadınların iş yaşamına katılımının artırılması gerekliliği inancıyla tez çalışmasını bu alanda yapmış; “Liderliğin Cinsiyet Yanlı Algılanması ve İşe Alımda Ayrımcılık: Rol Uyum Kuramı ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Teorilerine Dayalı Nicel Bir Araştırma” başlıklı yüksek lisans tezi ile liderlik ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Lisans eğitimi sırasında üniversite bünyesindeki öğrenme laboratuvarında ve davranışsal sinirbilim laboratuvarlarında araştırmalara katılmış; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda stajını tamamlamıştır. Sivil toplum kuruluşu olan Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin çalışmalarına gönüllü katılım sağlamıştır.

İş yaşamına İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Burcu Özbaş; akademik çalışmalarının yanı sıra İTÜ Kariyer Merkezi’nde öğrencilere ve yeni mezunlara Kariyer Danışmanlığı yapmıştır. Örgüt psikolojisi alanındaki deneyimini özel sektörde sürdürmüş; İnsan Kaynakları İş Ortağı ve ardından İnsan Kaynakları Proje Yöneticisi olarak yurt içi ve yurt dışı şirket çalışanları kapsamında çalışanın psikolojik iyi olma hali, motivasyon ve performansının artırılması, işe alım, organizasyonel gelişim, eğitim planlama, çalışan bağlılığı gibi konularda hizmetler vermiştir.


EĞİTİM & SERTİFİKALAR

Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları Eğitimi - DATEM

- Modül 1: Klinik Değerlendirme ve Vaka Formulasyonu

- Modül 2: Panik Bozukluk, Agorafobi ve Sosyal Kaygı

- Modül 3: Travma Sonrası Stres Bozukluğu

- Modül 4: Obsesif Kompulsif Bozukluk

- Modül 5: Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Majör Depresyon

- Modül 6: Yeme Bozuklukları

A Primer on Online Psychotherapy and Psychoanalysis – The International Psychotherapy Institute (USA)

Deneyimsel Oyun Terapisi Atölye Çalışması - Byron Norton & Carol Norton - Psikoloji İstanbul

Yetkinlik ve Davranış Bazlı Mülakat Teknikleri - Davranış Bilimleri Enstitüsü

PROJELER

Akademik Bildiri: Atay, S., Çırakoğlu, B., Gülmez, N., Görgüç, D., Özbaş, B., & Kılıç H. (2015, Eylül). Importance of career counselling and guidance for undergraduates on academic probation. In International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) International Conference, Tsukuba, Japan.

Kitap Çevirisi: Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe (NICE)

Çalışma Grubu Üyesi: “Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı” meslek standartlarının belirlenmesi çalışması - İTÜ & Mesleki Yeterlilik Kurumu

Konuşmacı: Yeni Mezunlar için CV Hazırlama Workshopu - İTÜ

Randevu Al

Lütfen önce alan ve uzman seçiniz, ardından tarih seçerek, açılan saat listesinden uygun saat aralığını seçiniz.

Alanların yüklenebilmesi için; öncelikle Kim için? seçeneği seçilmelidir.

Uzmanların yüklenebilmesi için; öncelikle Hangi alanda? seçeneği seçilmelidir.

Takvimin yüklenebilmesi için; öncelikle Kim için? seçeneği seçilmelidir.

Saatlerin yüklenebilmesi için; öncelikle Hangi gün / saat? seçeneği seçilmelidir.