Serkan Aykanat Profili

avatar

Serkan Aykanat
Özel Eğitim Öğretmeni

İlk ve orta eğitimini Adıyaman'da tamamladıktan sonra 2012 yılında lisans eğitimini İstanbul 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümün'de tamamlamıştır. 2013 yılında Mersin 

Hizmet İçi Eğitim Kursun'da eğitim aldıktan sonra özel eğitim alanında çalışmalara başlamıştır. 2013 

yılı haziran ayından itibaren ekibimizle işbirliği yaparak çalışmalarını sürdüren uzmanımız çalıştığı 

kurumlarda özel eğitim alt sınıfı grup öğretmenliğinin yanısıra bireysel seanslar yürütmüştür. Özellikle 

farklı gelişen çocuklarda okuma yazma, matematik, dikkat-odaklanma ve okul uyumu süreçlerinde 

çalışmakta olan uzmanımız aldığı eğitimlerle erken çocukluk özel eğitiminde de çalışmalarını 

sürdürmektedir.

Mesleki Eğitimleri - Seminerler

 

2018 Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta MüdahaleProgramı – Prof. Dr. İbrahim Diken

 

2018Gilliam Otistik Çocuk Derecelendirme Ölçeği 2 - Prof. Dr. İbrahim Diken

 

2018Matematik Öğrenme Güçlüğü İçin Erken Müdahale: Oyunlarla Sayı Hissinin Geliştirilmesi – Prof. Dr. Sinan Olkun

 

2018Gelişim Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Bağımsız Beslenme Becerilerinin Kazandırılması – Doç. Dr. Mehmet Yanardağ

 

2018Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Akuaterapi ve Yüzme Eğitim Programı – Doc. Dr. Mehmet Yanardağ

 

2018Yazı Yazma Güçlüğü Olan Çocuklar İçin Motor Müdahale Programı - Doc. Dr. Mehmet Yanardağ

 

2018Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Motor Müdahale Programı -Doc. Dr. Mehmet Yanardağ

 

2018IVO – ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti Uygulayıcı Sertifikası Çalıştayı – Dr. Öğr. Görevlisi Gökhan Töret

 

2018 Erken Çocukluk Dönemi Dil Öncesi Dönem Jest ve Oyun Becerileri Değerlendirmesi - Dr. Öğr. Görevlisi Gökhan Töret

 

2018Karşılıklı Taklit Eğitimi ve Erken Çocukluk Dönemi Taklit Değerlendirmesi - Dr. Öğr. Görevlisi Gökhan Töret

 

2018Otizmli Çocuklara Temel Becerilerin Öğretimi Atölyesi  Öğr. Görevlisi Ali Kaymak ve Öğr. Görevlisi Gökhan İnce

 

2014WISC R Testi - Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Ayna

 

2014Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi  - Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Ayna

• AGTE – Ankara Gelişim Tarama Envanteri

• Benton Görsel Bellek Testi

• Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

• Catell 2A Zeka Testi

• Catell 3A Zeka Testi

• Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

• Burdon Dikkat Testi

• D2 Dikkat Testi

• Good Enough Harris İnsan Çiz Testi

• Metropolitan Okul Olgunluk Testi

• Porteus Labirentleri Testi

2013Çocuk Resimlerinin Psiko-pedagojik Açıdan Yorumlanması - Doç Dr. Armağan Köseoğlu

 

2013Stanford Binet Zeka Testi - Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Ayna 

 

 

Sosyal Sorumluluk - Proje

 

2015 - 2017Küçükçekmece Sultan Alparslan İ.Ö.O. için Destek

Eğitim Odası ve Özel Eğitim Sınıfı Kurulması

 

 

2013 - 2015Farklı Gelişim Özelliği Olan Çocuklar İçin Ev ve Okul 

Desteği ile İlgili Gönüllü Gölge Öğretmen Yetiştirme 

Programı

 

2008 - 2012Şırnak İl Özel Eğitim Komitesi ile 10 adet Özel Eğitim

Sınıfı Kurulması

Randevu Takvimi

Kısayollar

Sosyal Medya

Kısayollar

Sosyal Medya