Mine Altınsoy Profili

avatar

Mine Altınsoy
Uzman Klinik Psikolog

2013 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Okan Üniversitesi’ nde Bilişsel Davranışçı Terapi Odaklı Klinik Psikoloji (Yetişkin Odaklı) yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bu uzmanlık eğitimi, klinik psikoloji ve kuramsal eğitimin yanında psikoterapi pratiği ve süpervizyonları da içermektedir.

Lisans hayatı boyunca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirurji Bölümü, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoz Servisi ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ nda gönüllü staj girişimlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Kulubü’ nde aktif olarak çalıştı.

Lisans eğitiminin ardından bir yıl özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde psikolog ve eğitim koordinatörü pozisyonunda ve iki farklı anaokulunda psikolog olarak çalıştı.

Yüksek lisans hayatı boyunca da Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia-2 Psikiyatrik Tedavi Kliniği, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Psikiyatri Servisi ve İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Servisi Nöropsikiyatri Kliniği’ nde gönüllü staj girişimlerinde bulundu. Yüksek lisans eğitimine devam ederken özel bir anaokulunda psikolog olarak çalıştı ve aile seminerleri düzenledi.

Eğitim hayatı boyunca ulusal lisans ve lisansüstü psikoloji kongrelerine katıldı. 

ÇADEM Psikoloji Merkezi’ nde Bilişsel Davranışçı Terapi Yönelimli psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir.  

 

Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin) Terapi 

Terapi Eğitimi/ Yaklaşımı: Bilişsel Davranışçı Terapi (Cognitive Behavioral Therapy- CBT) ( Çocuk ve Yetişkin ) – Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi- Deneyimsel Oyun Terapisi

Çalışma Alanları: Yetişkinlerde depresyon, fobi, panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk (okb) gibi psikopatolojilerin yanı sıra suçluluk ve utanç duyguları, karar vermede güçlük, çaresizlik ve değersizlik duyguları, korku ve kaygılar, öfke kontrol sorunları, tükenmişlik ve kişisel farkındalığı arttırma konularıdır. Çocuklarda depresyon, kaygı, davranış ve uyum problemleri, travmatik yaşantılar ( boşanma, ölüm vs. ), konularını çalışmaktadır. 

Randevu Takvimi

Kısayollar

Sosyal Medya

Kısayollar

Sosyal Medya