Ceren Gümüş Profili

avatar

Ceren Gümüş

2009 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünü % 50 bursla kazanmış olup,2013 yılında üstün başarı derecesiyle tamamlamıştır. 2015 yılında Üstün başarı bursuyla Haliç Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını ‘’Ebeveynleri boşanmış yetişkin bireylerin bağlanma modelleri ve ayrılma anksiyetelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi’’ adlı tez konusu ile başarı ile tamamlamıştır. 2014 ve 2015 yılları arasında Tübitak bursiyer psikolog olarak kariyerinde ilk adımı atan Ceren Gümüş, Psychother Psikolojik Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde çocuk ve ergen psikoloğu ve EMDR psikoterapisti olarak çalışmıştır. 2016 Ekim ayından itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışmaktadır. Uzmanlık alanları: OKB, sınav kaygısı, okul korkusu, ayrılma anksiyetesi, davranış ve iletişim problemleri, aile içi iletişim, oyun terapisi, kardeş kıskançlığı, tırnak yeme ve yetişkinlerde EMDR psikoterapisi gibi alanlarda çalışma yürütmektedir.

Bağımlılık Nedir? Çeşitleri Nelerdir? Çocuk- Ergen ve ailelere bu konu hakkında nasıl yaklaşılmalıdır? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Eğitici Eğitmenliği Eğitimi

Emdr (Göz hareketleriyle Sistematik Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yapılandırma) 1. Düzey Psikoterapi Eğitimi: Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2016 Mayıs

Moxo Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi: Ferda ÖZKANOĞLU, 2016 Ocak

MMPI Test Eğitimi: Uzm. Klinik Psikolog Cem GÜMÜŞ, 2015 Kasım

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi: Uzm. Klinik Psikolog Cem Gümüş, 2015 Kasım

Oyun Terapisi Sertifika Eğitimi: Nilüfer Devecigil, 2015 Ağustos

Prof. Dr. Doğan Şahin Psikodinamik Yönelimle Kişilik Bozuklukları Terapi Eğitimi (Kasım 2014 – Devam )

Prof. Dr. Raşit Tükel Freud Okumaları (Aralık 2014–Şubat 2015)

İstanbul Ticaret Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi (Ağustos 2014 –1 Şubat 2015 )

Prof. Dr. Tevfika İkiz Rorschach Projektif Test Eğitimi (2013 Eylül – Haziran 2015)

Türk Psikologlar Derneği Çocuk Değerlendirme Eğitimi

  • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi ,
  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri,
  • Piebody Resim Kelime Testi,
  • Resim Çiz Testi,
  • Beier Cümle Tamamlama Testi,
  • Duygu Durum Ölçekleri

Randevu Takvimi

Kısayollar

Sosyal Medya

Kısayollar

Sosyal Medya