Ayşe Aydınoğlu Profili

avatar

Ayşe Aydınoğlu
Uzm. Klinik Psikolog

2015 yılında Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Ayşe Aydınoğlu, 2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik psikoloji yüksek lisans programını “Okul Dışı Aktivitelerin Gençlerin Akademik Başarı, Özgüven ve Bağ Kurabilmeleri Arasındaki İlişki ve Bu İlişkide Mizahın Aracı Rolü” konulu tez çalışması ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi, Balıklı Rum Hastanesi, Temas Çocuk Merkezi gibi kurumlarda staj yapmıştır. Gençlerden Gençlere Yaşam Becerileri Geliştirme Projesi ve Minik Kalpler Projesi’ne gönüllü olarak katılmıştır. Davranış Bilimleri Enstitüsünde Mesleğe Hazırlık/Terapi Odasına Giriş Programını tamamlamıştır.

Uzmanlık Stajı Boyunca Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinde çalışmıştır. Burada bağımlı hastalar için düzenlenen Sigara-Alkol-Madde Bağımlılığı grup psiko-eğitim programına katıldı. Bu süre boyunca psikolog ve  psikiyatristler ile seanslara gözlemci olarak katılmasının yanı sıra ergen-yetişkin danışan grubu ile kendi terapi çalışmalarını sürdürmüştür. Uzmanlık stajı boyunca süpervizyon eğitimine devam etmiştir. 

Proje bazlı özel bir danışmanlık merkezinde çalışmıştır. Burada, bariyatrik cerrahinin psikolojik boyutu alanında çıkartılacak kitap ile ilgili çalışmalar yapmış, yeme-bozukluğu üzerine düzenlenen çeşitli atölye çalışmalarına katılmıştır.

ÇADEM Psikoloji Merkezi’nde Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimli psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

- Çizimlerin Projektif Değerlendirmesi ( Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Uygulayıcı Sertifikası)

- WISC-IV (Türk Psikologlar Derneği, Uygulayacı Sertifikası)

- Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri (Türk Psikologlar Derneği, Uygulayıcı Sertifikası)

- Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Eğitimi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Catell 2A Zeka Testi

Catell 3A Zeka Testi

Frostig Gelişimsel Algı Testi

Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi

Porteus Labirent Testi

D2 Dikkat Testi

Burdon Dikkat Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

- Deneyimsel Oyun Terapisi 1.Düzey Eğitimi (Psikoloji İstanbul)

- Theraplay® Oyun Terapisi (Nadis Danışmanlık - Theraplay Institute)

- Grup Theraplay® (Nadis Danışmanlık - Theraplay Institute)

Randevu Takvimi

Kısayollar

Sosyal Medya

Kısayollar

Sosyal Medya