Temizlik Hastalığı ve Takıntılar
Psikolojik Danışmanlık Merkezi

TEMİZLİK HASTALIĞI VE TAKINTILAR

      Temizlik hastalığı ve takıntılar literatürde Obsesif-Kompulsif Bozukluk olarak adlandırılmaktadır. Birçok insan zaman zaman çeşitli konularda kuruntu, endişe ve takıntılara kapılabilir. Birey günlük yaşamda karşılaştığı bu duygularla çoğu kez baş edebilir ve yaşam kalitesini bozmasına izin vermeden bu sorunları çözüme ulaştırabilir. Ancak bu takıntılı düşüncelerle baş edememe ve bu düşüncelerin günlük yaşam aktivitelerini bozacak düzeye gelmesi durumunda OKB adı verilen bir ruhsal rahatsızlık akla gelmelidir.

      OKB, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır.
Obsesyon, kişinin isteği dışında zihnine giren ve mantık dışı olarak değerlendirilen zihninden uzaklaştıramadığı düşünce, dürtü ve fikirlerdir. Bu durum yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu temsil eden anksiyeteye neden olur.

      Kompulsiyon, obsesyonların neden olduğu yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak veya ortadan kaldırmak amacıyla yapılan tekrarlayıcı davranış ve zihinsel eylemlerdir.

      Obsesyon ve kompulsiyonlar toplumdan topluma göre değişiklik gösterir. Ülkemizde ve tüm dünya toplumlarında en sık görülen obsesyon ve kompulsiyon türleri şunlardır:

  • Bulaşma Obsesyonu ve Temizlik Kompulsiyonu
  • Kuşku Obsesyonu ve Kontrol Kompulsiyonu
  • Cinsel İçerikli Obsesyonlar
  • Dini İçerikli Obsesyonlar
  • Simetri/Düzen Obsesyon ve Kompulsiyonları
  • Dokunma Kompulsiyonları
  • Sayma Kompulsiyonları
  • Biriktirme ve Saklama Kompulsiyonları
  • Batıl İtikatlar, Uğurlu, Uğursuz Sayılar ve Renkler

      Çadem Psikoloji ve Araştırma uzman kadrosuyla danışanlara, OKB’nin tedavisi konusunda destek vermektedir.

Tags: #psikolog #psikoloji #pedagog #bakirköy #halkali #etiler #ankara #psikolojikdanismanlik #psikolojikdestek #cadempsikoloji  #bireyselterapi #yetiskin #obsesyon #kompulsiyon #biriktirme #temizlik #takinti 

Mail Grubuna Üyelik

Çadem Psikoloji

Kısayollar

Sosyal Medya

Kısayollar

Sosyal Medya