Otizm
Psikolojik Danışmanlık Merkezi

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

 

      Günümüzde otizm spektrum bozukluğuna tam olarak neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte biyolojik temelli bir rahatsızlık olduğu düşünülmektedir. 2014 yılındaki son verilere göre ise her 68 çocuktan 1’inde görülebilmektedir.

      "Otizm Spektrum Bozukluğu” tanısı denildiğinde akla sadece otizmin gelmesi toplumca yanlış anlaşılan bir durumdur. Otistik bozukluk, Asperger sendromu, Çocukluğun dezintegratif bozukluğu ve yaygın gelişimsel bozukluk olarak çeşitlilik gösterir.

      Belirtiler son tanı kriterlerine göre ; sınırlı ve yineleyici ilgi, davranış ve etkinlikler , sosyal etkileşim ve iletişim eksiklikleri, duyusal uyaranlara karşı aşırı ya da yetersiz tepki gösterme ve duyusal uyaranlarla olağandışı biçimde ilgilenme şeklinde ayrıntılandırılabilir. Otizme yönelik müdahale ne kadar erken başlarsa ve ne kadar yoğun olursa, sonuçları da o kadar yüz güldürücü olmaktadır.

   

  ÇADEM Psikoloji ve Araştırma uzman kadrosuyla çocuklara ve ailelerine "Otizm Spektrum Bozukluğu" tedavisi konusunda destek vermektedir.

 

Tags: #psikolog #psikoloji #pedagog #bakirköy #halkali #etiler #ankara #psikolojikdanismanlik #psikolojikdestek #cadempsikoloji  #özelegitim #asperger #dezintegratifbozukluk #rettsendrom 

Mail Grubuna Üyelik

Çadem Psikoloji

Kısayollar

Sosyal Medya

Kısayollar

Sosyal Medya