Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Psikolojik Danışmanlık Merkezi

ERİŞKİNLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)

      Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bzoukluğu (DEHB), çocukluk döneminde başlayıp kişinin bütün yaşamını etkileyen nöropsikolojik bir bozukluktur. Çocukluk çağında var olan dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsel davranışlar çocuğun okula başlamasıyla fark edilir. DEHB, olan çocukların okuma faaliyetlerinde gecikme, sınıfta oturamama ve oyun oynarken arkadaşlarıyla problem yaşadığı gözlemlenir. Yaşın ilerlemesiyle beraber rahatsızlık belirtilerinde azalma görülür. Ancak bu belirtiler tamamen ortadan kalkmamıştır. Rahatsızlığın sıklığındaki azalma eğilimine rağmen erişkin DEHB olan bireylerde işe başlayamama, toplantı süresince aynı yerde oturamama, birçok işe başlamasına rağmen birçoğunu tamamlayamama, stresle baş edememe ve öfke atakları, aklına gelen bir şeyi hemen söyleme, evlilik ve sorumluluklarının yönetimi konusunda yoğun sorunlar ortaya çıkmaktadır.

      DEHB için uygulanacak ilaç tedavileri bütüncül tedavi yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Belirlenen ilaçların tıbbi ve ruhsal eş tanıları gözetilerek planlanması gerekir. Daha sonraki süreçte sorun odaklı, yapılandırılmış bilişsel davranışçı psikoterapiler tedaviye eklenmelidir.

      DEHB etkileri, sosyal ve akademik hayata vermiş olduğu zararlar doğru tedavi ile kısa sürede ortadan kalkabilmektedir.

       Çadem Psikoloji ve Araştırma uzman kadrosuyla bu konuda danışanlara destek vermektedir.

Tags: #psikolog #psikoloji #pedagog #bakirköy #halkali #etiler #ankara #psikolojikdanismanlik #psikolojikdestek #cadempsikoloji  #bireyselterapi #erişkin #dehb #dikkateksikligi #hiperaktivite

Mail Grubuna Üyelik

Çadem Psikoloji

Kısayollar

Sosyal Medya

Kısayollar

Sosyal Medya