Bireysel Terapi
Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Logoterapi
Görüntüle »

Varoluş Analizi ve Logoterapi Yaklaşımı, varoluşçu terapiler alanında yer alan, 4 ekolden biridir. Bu ekolün, diğer varoluşçu terapi ekollerinden ayırt edici farkı, bireyin anlam arayışın  terapi çalışmasının odağına alması ve bireyin sorunlarının kendisiyle özdeş olmadığını ve kendisinin ötesindeki yaratıcı-ilişkisel-tutumsal amaçlara nasıl yönelebileceğini öne çıkarmasıdır. Varoluş Analizi ve Logoterapi Yaklaşımı, hayatın trajik yönlerini trajik bir optimizmle karşılamayı önerir. Buna giden yol ise, farkındalık, sorumluluk, özgürlük, seçim ve anlam istemi duraklarından geçer. Bu yolda her birey kendi biricik yolculuğunu yaşar.

Bilişsel Davranışçı Terapi
Görüntüle »

Bilişsel davranışçı terapi, kişilerin kendilerine sıkıntı veren bir durumla ilgili bakış açılarını, olaya yükledikleri anlamların duygu ve davranışlarını nasıl etkilediğini ele alan bir terapi yaklaşımıdır. Terapist ve danışan, terapide çarpıtılmış ve gerçekçi olmayan inanışları, düşünceleri ve davranış örüntülerini işlevsel olanlarla değiştirmeyi hedefler.

Psikodinamik Terapi
Görüntüle »

Psikodinamik yaklaşım erken dönem yaşantılarının kişilik örgütlenmesi ve kişilerarası ilişkiler üzerinde belirleyici olduğunu savunan bir terapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda kişinin günlük hayatta yaşadığı sorunların temelinde bilinçdışı süreçlerden kaynaklandığı üzerine odaklanılır. Terapide, kişinin erken dönem ilişkilerinden kaynaklanan çatışmalarına karşı farkındalık kazanması ve geçmişin bugün üzerindeki etkilerini fark etmesi amaçlanmaktadır. 

Çözüm Odaklı Terapi
Görüntüle »

Çözüm odaklı terapi sürecinde danışanın ulaşmak istediği hedeflere ve güçlü yanlarına odaklanılmaktadır. Bu yaklaşımda bugüne ve geleceğe odaklanılmaktadır. Geçmiş önceki başarıların hatırlanması için üzerinde durulan bir zaman kavramıdır. Terapide, problemin kökenini araştırmak yerine çözüm için gereken adımlar ele alınarak somutlaştırılır ve kişinin daha önce benzer sorunlarla başa çıkabildiği durumlara odaklanılarak danışanın kendi kaynağını keşfetmesi amaçlanmaktadır.

EMDR
Görüntüle »

EMDR terapisi farklı terapi yaklaşımlarını da kullanan bütünleyici bir terapi tekniğidir. Bu teknikte göz hareketleriyle, işitsel ya da dokunsal uyaranlarla beynin sağ ve sol tarafına yönelik çift taraflı bir uyarım sağlanmaktadır. Bu yöntemle kişinin travmatik deneyimlere bağlı olumsuz duygu, inanç ve beden duyumlarının duyarsızlaştırılarak yeniden işlenmesini amaçlanmaktadır.  EMDR terapisi sadece yaşanan semptomları ortadan kaldırmaz bunun yanı sıra travmatik anılara ait negatif inançları pozitif inançlar ile değiştirir.

Mail Grubuna Üyelik

Çadem Psikoloji

Kısayollar

Sosyal Medya

Kısayollar

Sosyal Medya